Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Ett hälsosamt åldrande

De privata fondbolagen målar gärna upp en aktiv och välmående livsstil i sin reklam för att skapa en positiv bild av pensionssparandet.  Och det är väl så vi vill ha det när vi pensionerar oss – många aktiva och friska år som vi har råd och ork att fylla med roliga aktiviteter som intresserar oss. Då krävs mer än bra investeringar och pengar på banken.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) genomför på uppdrag av regeringen en intressant satsning för ett hälsosamt åldrande. Inom området genomförs en forskningsstudie av försöksverksamhet i landsting och kommun på utvalda orter.

Syftet är att skapa samverkansformer för att öka möjligheterna för äldre personer att förbättra hälsan genom förebyggande hälsofrämjande insatser såsom hälsocoachning och ett utbud av meningsfulla aktiviteter.

Uppdraget har pågått sedan 2010 och i november i år sker avrapportering till regeringen. I projektet deltar ett antal kommuner och landsting.

Målet är att skapa möjligheter för äldre personer (60-75 år) att förbättra hälsan genom att förändra sina levnadsvanor. Detta görs bland annat genom att erbjuda hälsocoachning under 12 månader. Individen får även information och tillgång till ett brett utbud av mötesplatser och aktiviteter som anordnas av kommunala eller ideella föreningar.

I höst när regeringsuppdraget är avrapporterat kommer en vägledning att tas fram, Seniorguiden. Vägledningen kommer att bestå av en webbplats där information, kunskap och inspiration kontinuerligt kommer att kommuniceras.

Det ska bli spännande att ta del av resultaten och se projektets vidareutveckling och spridning i landet på sikt.

Att gym erbjuder senior-träning i form av styrketräning i grupp, stavgång och andra aktiviteter är redan en trend och även om det är ett sätt att utöka målgruppen och tjäna pengar så tycker jag att det är jättebra. Det tillför inte bara en hälsosammare livsstil utan också en social aktivitet och möjlighet att träffa nya vänner som inte ska underskattas.

Jag tänker på en nära bekant till mig, 65 + och pensionär som gjorde en positiv förändring av sina levnadsvanor. Han började träna på gym i grupp med andra ”seniorer” två gånger i veckan. Idag, två år senare, har han inte bara en hälsosammare livsstil han har också ett rikare socialt liv. Det tog inte många veckor från det han började sin träning till att han regelbundet började äta lunch med nyvunna vänner en gång i veckan efter träningen. Och frågan är om det inte är just luncherna och andra sociala aktiviteter han gör med sina nya vänner som gör hans liv hälsosammare idag.

Det är inte lätt att ändra på sina levnadsvanor, inget man gör i en handvändning. Kanske har man också en högre tröskel man ska över när man är äldre?! Jag tycker verkligen att alla insatser och projekt som främjar hälsosamma levnadsvanor i kombination med meningsfulla sociala aktiviteter ska lyftas högt upp på agendan.

Louise Svensson