Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet
Louise

Ett inlägg i integrationsdebatten

Integration används flitigt i Sverige just nu. Själva begreppet integration är lite svårt att greppa. Går det ens att definiera – vem bestämmer till exempel att man är integrerad? och hur mäter man det i så fall?

Svenskhet lika så, går det att definiera? Något som är säker är i alla fall att svenskhet handlar om så mycket mer än bara politik. Kolla själv!

Trevlig helg!