Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Charlotta

En seger på vägen – Exxon bryter med klimatförnekare

Äntligen tillbaka på kontoret efter en extremvarm sommar. Jag har ömsom njutit av värmen och ömsom oroats över klimatförändringarna och bristen på ledarskap i vår tids kanske viktigaste ödesfråga.

Under de senaste åren har AP7 framhållit företags politiska lobbying som en kritisk hållbarhetsfråga. Vi har sett att näringslivets stora inflytande över klimatpolitiken hindrar åtgärder att genomföras för att nå tvågradersmålet.  

Naturligtvis gäller det inte alla företag och inte alla branschorganisationer, men alltför många bromsar, förhalar och motverkar framgångsrikt de klimatåtgärder vi så väl behöver.

När jag scrollar igenom sommarens alla olästa e-mail hittar jag trots allt några ljusglimtar. Bland dem finns nyheten att ett av världens största och mest inflytelserika företag, oljebolaget ExxonMobil, lämnar den klimatförneknande lobbyorganisationen ALEC just på grund av oenighet i klimatfrågan.  

För oss investerare som under lång tid drivit på Exxon att ta ansvar för sitt inflytande över klimatpolitiken, är detta en liten seger på vägen.

Genom åren har vi fört dialog med Exxon om deras påverkan på den klimatpolitik som förs i USA. Vi har i samarbete med amerikanska investerare lagt aktieägarmotioner på företagets bolagsstämmor. Våra krav har bland annat varit att Exxon redogör för sin finansiering av lobbyister, med motiveringen att vi vill vara säkra på att vårt investerade kapital inte används för att bromsa nödvändiga klimatåtgärder.

För ett år sedan, i juni 2017, svartlistade AP7 Exxon när vi införde Parisavtalet till FN:s klimatkonvention i vår svartlistningsprocess. Vi gjorde bedömningen att Exxon agerar i strid med Parisavtalet och sålde därmed hela vårt innehav i bolaget, samt publicerade namn och motivering på vår hemsida. Målet när vi svartlistar är alltid att driva fram en förändring hos företag som bryter mot internationella konventioner och normer. Exxons utträde ur ALEC är i linje med våra och andra investerares krav.

USA under Trump fortsätter backa in i framtiden, men att Exxons lämnar ALEC visar att till och med de mest konservativa oljebolagen har en gräns för vad de kan stödja.

Nu hoppas jag att extremsommaren som vi på norra halvklotet har upplevt kan skaka fram en ‘sense of urgency’ inom såväl politiken, näringslivet och finansbranschen. 

Vi på AP7 kommer i alla fall på flera fronter fortsätta driva på företag i klimatfrågan. Inte minst när det gäller bolagslobbying. Stay tuned.