Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Finanssektorn en viktig partner för hållbarhetsutmaningar

Förra veckan lanserades ett nytt forskningsprojekt, En grönare finanssektor – hur forskning kan informera finansiella beslutsprocesser, där AP7 är en av initiativtagarna.

AP7 och Storebrand/SPP deltar aktivt i ett av delprojekten, Investerares strategier för utfasning av kol. Här berättar Charlotta Sydstrand, Hållbarhetsstrateg, AP7 om detaljerna kring forskningsprojektet och vad vi som investerare hoppas kunna bidra med. Cecilia Repinski från MISUM berättar även om forskningsbehovet inom hållbara investeringar.

Projektet finansieras av Vinnova och påbörjas 2017 på Handelshögskolan i Stockholm med MISUM (Mistra Center for Sustainable Markets) som forskningskoordinator.