Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Ju yngre man är, desto högre pensionsålder får man räkna med, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank. Foto: Pexels, Swedbank

Maria Schultz

Fler försöker hitta alternativa vägar till högre pension

Riktålder för pension är nu beslutad av regeringen. Från och med 2027 är riktåldern fastställd till 67 år och pensionsåldern kommer sedan att höjas i takt med att medellivslängden ökar. Det är många som är inställda på ett längre arbetsliv, men det är också många som absolut inte vill jobba en dag längre. Drygt var tionde kan tänka sig att jobba längre för att få högre pension.

De som vill sluta jobba tidigare söker istället efter alternativa vägar till högre pension, enligt en undersökning av Swedbank och sparbankerna.

Den ålder man tidigast ska kunna ta ut allmän pension är alltså 67 år och kommer att höjas successivt med att medelåldern ökar. Det innebär alltså att den som är 30 år idag, sannolikt kommer att gå i pension vid 70 år.

Det som skiljer det nya förslaget från det gamla är att man idag kan få ut sin allmänna pension vid 62 år och när man fyller 65 år får man ut sin garantipension. Men från och med 2027 kommer man att få ut den allmänna pensionen först vid 64 år.

Även andra förmåner kommer att skjutas fram. Från 2026 kommer bland annat garantipension och bostadstillägg inte att infalla förrän vid 67 år, skriver SvD.

– I takt med att vi lever allt längre kommer vi också behöva jobba längre för att pensionsnivåerna inte ska bli för låga. Pensionsåldern kommer

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank. Foto: Swedbank

därför att fortsätta höjas i takt med att medellivslängden ökar. Ju yngre man är, desto högre pensionsålder får man räkna med, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Men många är inte inte helt nöjda med att behöva arbeta längre, utan de vill se andra lösningar.

  • 11 procent föredrar höjd pensionsålder som en väg till högre pension.
  • 32 procent skulle föredrar att mer pengar till det allmänna pensionssystemet genom höjd inkomstskatt.
  • 19 procent föredrar att avsättningen till tjänstepension ökar.
  • 17 procent föredrar att spara själv för en högre pension, av dem mellan 18 och 34 år är den andelen 23 procent.

Det är bland de yngre man kan se en annan inställning till att jobba längre. Bland 18-34-åringarna planerar hela 61 procent att gå i pension efter 65 år. Medan den siffran är betydligt lägre bland 50-65-åringarna. Där planerar endast 37 procent att jobba efter sin 65-årsdag.

Kan också vara på sin plats att nämna att även om man väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern på 65 år, så innebär inte det att man får ut mindre i pension. Utan pensionens storlek beror på hur mycket man betalat in till systemet samt uttagstidpunkten.

– Så går du vid 67 är det kortare tid pengarna ska räcka och du får mer pengar per år, säger Erik Granseth vid Pensionsmyndigheten.

– Införandet av riktålder kan ses som att återställa pensionssystemet till att ge det i pension som var tänkt. Men det är tydligt att fler vill höja pensionerna genom högre avsättning jämfört med att jobba längre. Det är också skillnad på inställning till pensionen, fler yngre verkar vara intresserade av att själva ta ansvar genom att spara till sin pension, de är också mer inställda på att jobba längre upp i åldrarna, säger Madelén Falkenhäll.

Fakta riktålder i pensionssystemet

Införandet av riktålder innebär att den ålder då man kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kopplas till förväntad medellivslängd beroende på vilket år du är född. Regeringen har nu beslutat att riktålder för pension, det vill säga pensionsåldern, från 2027 är 67 år. Riktåldern kommer successivt höjas, den ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas. Bakgrunden till systemet med riktålder är att vi lever allt längre och det pensionskapital vi har till följd av det ska betalas ut under fler år. Det innebär att de framtida pensionsnivåerna blir betydligt lägre än dagens om inget görs. För att motverka att pensionerna blir lägre i takt med den ökande livslängden införs riktålder i pensionssystemet. Med riktålder för pension säkras pensionerna på den nivå som var meningen när pensionssystemet infördes på 1990-talet, omkring 70 procent av den lön man har när man slutar jobba. Vid oförändrad pensionsålder skulle istället pensionsnivåerna sjunka successivt i takt med att vi lever allt längre, eftersom pensionen då ska räcka fler år. Den som idag är 40 år skulle få under 60 procent av sin slutlön i pension och den som är 30 år bara drygt 50 procent.

Så här ser det ut:

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:

– 2020 från 61 till 62 år

– 2023 från 62 till 63 år

– 2026 från 63 till 64 år

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:

– 2023 från 65 till 66 år

– 2026 från 66 till riktåldern 67 år