Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Fler gröna projekt behövs!

Vi står inför en stor omställning till ett grönare samhälle, som kommer att behöva finansieras. Där har investerare en central funktion att fylla. Illikvida tillgångar som infrastruktur och energisystem, vilka är centrala i omställningen, kan dock innebära en utmaning för många investerare. Därför behöver antagligen nya finansiella instrument och institutioner utvecklas, men också lagar och direktiv kan behöva ändras för att finansieringen ska fungera effektivt.

Intresset för gröna investeringar är stort i dag. Nu behövs bara lite fler infrastrukturprojekt.

I veckan medverkande AP7:s Johan Florén på Misum/MFS-seminarium ”Green Finance – What Role can Sweden Play”.

gron-finans_johan

Trevlig helg!