Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

För min pension är din pension och din pension är min pension…

Folkpartiet (FP) föreslår att pensionen ska delas vid skilsmässa. Förslaget går ut på att en större del av pensionen ska ingå i det som makar delar mellan sig vid en skilsmässa. Idag är det bara privata pensionsförsäkringar som delas vid en bodelning.

FP vill nu att en utredning tillsätts för att undersöka hur det kan utökas.

För ungefär en vecka sedan bloggade vi om ämnet under rubriken, Kärlek och pension hänger inte ihop. Bland annat hänvisade vi till den debattartikeln som universitetslektor Agneta Kruse och nationalekonomen Ann-Charlotte Ståhlberg skrev i början av sommaren.

Författarna menar att den största förmögenheten man har, om man skiljer sig i 40-årsådern, är den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Vidare säger de,

Precis som att alla gemensamma ägodelar delas om äktenskapet upplöses, vore det naturligt att dela också intjänade pensionsrättigheter.

Kristina Kamp skrev tidigare i våras här på Förvalt i sitt inlägg Därför ska vi inte dela på tjänstepensionen att delad pension vid skiljsmässa är ett högriskprojekt. Hon menar att delad pension mellan makar knappast löser de grundläggande orsakerna till att kvinnor har lägre pension.

Det är en komplex fråga som heller inte är helt lätt att ta ställning till. Kristina Kamp ställer bland annat frågorna,

Hur kul är det för mannen att ha gett bort kanske en fjärdedel av sin framtida pension när frugan plötsligt sticker med en annan, med ännu högre pension? eller hur rättvist är det att det är valet av man som styr vad du får i pension?

 

Louise Svensson