Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Kovah/Unsplash, Linnéuniversitetet

Maria Schultz

Forskaren: Flyga är en elitaktivitet

Endast en procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Därför menar forskaren Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet i en ny artikel,  som publicerats i Global Environmental Change, att man bör se på flygresor i ett nytt ljus. Han menar att det är en elitaktivitet och inte det som flygbranschen vill att alla ska tro: att alla flyger.

Före Covid-19 räknade man med att den globala efterfrågan på lufttransporter skulle komma tredubblas under de kommande 30 åren. Men när pandemin slog till i våras, minskade de globala flygresorna med upp till 80 procent. Då beslöt sig forskarna Stefan Gössling och Andreas Humpe att titta närmare på omfattningen, distributionen och tillväxten av luftfarten som den såg ut fram till 2018. De presenterade sina resultat i Global Environmental Change. De analyserade bland annat vem det är som flyger, vilka utsläpp som uppstår och hur pandemin påverkat flyget när efterfrågan minskade.

– Det finns en tydlig poäng i att därmed också diskutera klimatförändringens konsekvenser av en förväntat volymtillväxt efter Corona, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Resultaten visar att den andel av världens befolkning som reste med flyg under 2018 uppgår till 11 procent, 4 procent av dem utgörs av internationella flygningar.

Gössling och Humpe upptäckte att knappt hälfte av befolkningen i industriländerna flyger under ett helt år.

– Vi har gjort konservativa antaganden av de siffror vi tittat på och det finns flera länder som inte har motsvarande statistik. Det är betydligt färre än hälften som flyger under ett år, konstaterar Stefan Gössling.

Statistiken visar dock tydligt att det är en mycket liten del av flygresenärerna som bidrar stort till den globala uppvärmningen. De mest frekventa flygpassagerarna utgör inte mer än en procent av världens befolkninng och de står för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen från passagerarflygplan.

Men de enskilt de största syndabockarna är användarna av privata flygplan. De står för utsläpp på upp till 7 500 ton koldioxid per år. Motsvarande siffra för en vanlig genomsnittsresenär är 130 kilo koldioxid per år.

– Resultaten är särskilt relevanta i och med att en stor del av de globala flygutsläppen inte omfattas av policyavtal för att minska utsläppen, vilket de nationella gör.

Läs hela artikeln här: “The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change”

 

Global Environmental Change är en internationell tidskrift som publicerar empiriska peer reviewed-artiklar om global miljöförändring.