Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Gästbloggare Mimmi Kheddache Jendeby: Investera i mångfald

I dag gästas vi av Mimmi Kheddache Jendeby som arbetar som senior research strateg på State Street, Centrum för tillämpad forskning. Mimmi har mer än 12 års erfarenhet från kapitalförvaltning och har bland annat arbetat som portföljförvaltare och riskanalytiker på AP2.

Mimmi

Investera i mångfald

Trots att det finns en medvetenhet om att mångfald påverkar investeringsbeslut och resultat till det bättre, råder det ingen brist på forskning som visar på obalans mellan könen i förvaltningsbranschen.

Vår undersökning som inkluderar 862 professionella investerare i över 19 länder, visar att endast 22 procent av de professionella investerare som arbetar för kapitalägare och 20 procent som arbetar för kapitalförvaltare är kvinnor. Klyftan mellan könen är ännu större bland portföljförvaltarna (vilka utan tvekan har mest inflytande i kapitalförvaltningsbranschen), där bara 7 procent är kvinnor.

Detta väcker frågan, varför är kvinnor så kraftigt underrepresenterade?

Vi tror att vår genus-folklore utgör en stor del av problemet. Folklore är det samlade arvet av kunskap, litteratur, konst och praxis som till stor del sprids genom beteende och kommunikation – kort sagt, de historier vi berättar.

I vår bransch finns historier om hur kvinnor och män uppför sig (eller bör uppföra sig). Ett klassiskt exempel är att vi förväntar oss att kvinnor undviker risktagande i större utsträckning än män. Ett annat exempel är att kvinnliga chefer på högre nivåer schablonmässigt uppfattas som mindre kompetenta än manliga chefer. Men det största problemet är att folklore i sig är en självförstärkande process. Vi har kraftfulla, och till stor del omedvetna, tendenser att uppfatta och tolka människor och händelser på ett sätt som bekräftar våra förväntningar. När det gäller kapitalförvaltningsbranschen fortsätter alltså kvinnor att uppfattas som mindre skickliga än män, när både män och kvinnor letar efter evidens som bekräftar denna förväntan, samtidigt som evidens som går i motsatt riktning omedvetet ignoreras.

Så hur ska vi bryta oss loss från vår genus-folklore och bli mer effektiva beslutsfattare?

Först och främst måste vi erkänna och förstå effekten av genus-folklore och öka närvaron av kvalificerade kvinnor i affärskritiska roller. Vi behöver närma oss könsfrågan och folkloreproblematiken som vi gör med andra affärskritiska problem. Ett förslag är att införa en så kallad ”bias interrupter”, en process som syftar till att lösa upp systematiska avvikelser. I denna process bör systematiska avvikelser identifieras och mätas. Avbrott i grundläggande affärsprocesser där avvikelser förekommer kan hjälpa en organisation att bli effektivare beslutsfattare och skapa en mer produktiv beslutsfattarmiljö. Effektiva ”bias interrupters” kan sträcka sig över en rad åtgärder. En studie visar till exempel att man, genom att bara lägga till ”förhandlingsbar lön” i platsannonsen, kan minska skillnaderna mellan könens lön med så mycket som 45 procent.

Könsfrågan är trots allt en affärsfråga, och genom att minska klyftan mellan könen, kommer vi att hjälpa förvaltningsbranschen att bli mer framgångsrik och dessutom mer långsiktigt hållbar.

Mimmi Kheddache-Jendeby

 

Åsikter som uttrycks i detta material är synpunkter från Mimmi Kheddache-Jendeby över en period till och med 2017-06-30 och dessa kan ändras baserat på marknaden och andra villkor. 
© 2016 State Street Corporation – All Rights Reserved