Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

"Jag tror många lockas till gigekonomin av marknadsföringen ´bli din egen chef´, men osäker inkomst kan leda till ohälsa", säger Nuria Matilla-Santander, forskare vid Karolinska institutet. Foto: iStock, Privat

Maria Schultz

Gigarbetare söker frihet – drabbas av ekonomisk stress

– Jag tror många lockas till gigekonomin av marknadsföringen ”bli din egen chef”, men osäker inkomst kan leda till ohälsa, säger Nuria Matilla-Santander, forskare vid Karolinska institutet.
Hon leder det Forte-finansierade projektet GIG-HEALTH, där hennes forskargrupp undersöker hur gigarbetare – och deras ekonomi – mår.

Plattformsarbete, ofta kallat gigarbete, skiljer sig från traditionell anställning genom sin flexibilitet och avsaknad av långsiktiga kontrakt. Betalning sker ofta per uppdrag. Uppdragen förmedlas via plattformar som Foodora, där arbetaren levererar mat till kunder, eller Fiverr, där arbetaren kan erbjuda exempelvis designuppdrag till ett fast, lågt pris.
– Om ett problem uppstår händer det ibland att det är plattformens algoritm som löser det istället för en chef, och i värsta fall kan arbetaren bli avstängd, förklarar Nuria Matilla-Santander.

Hon ger exempel på hur övervakning via GPS kan leda till att algoritmen ger straff om en transport tar längre tid än beräknat, eller hur en taxiförare kan bli avstängd under en viss period efter att ha avböjt tre körningar i rad.

– Många blir frustrerade och utmattade, men även om de känner att de blir orättvist behandlade, säger de inte ifrån, eftersom de behöver pengarna. 

I studien har 17 gigarbetare dokumenterat sina arbetsdagar genom fotografier och citat. Studiedeltagarna har också träffats och diskuterat bilderna med varandra.
– När jag började se gigarbetarna överallt i staden, ville jag ge dem möjligheten att berätta hur de mår, säger Matilla-Santanders. Valet av fotostudie som metod var ett sätt att ge dem en röst.
Studien har visat på både mentala och fysiska påfrestningar, samt ekonomiska utmaningar som osäkra inkomster och bristande skydd vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet. Arbetet med GIG-HEALTH-studien fortsätter, och en enkät har skickats ut som ska besvaras av 2 000 gigarbetare för att få en bredare förståelse.

Ett råd från Matilla-Santander är att endast betrakta gigarbete som en tillfällig sysselsättning även om många i studien har arbetat så länge som två-fem år. 

– Jag önskar att alla hade rätt till ett arbete som inte påverkar deras hälsa negativt och att fler plattformsföretag anställer sina arbetare istället för att de är egenföretagare.

Hon hoppas på en framtida reglering inom EU för bättre arbetsvillkor och hälsomässigt och arbetsmiljömässigt skydd.

– Som gigarbetare med eget företag bör ingen kunna säga till dig exakt vad du ska göra, kontrollera varje steg du tar, eller stänga dig ute från klienter.

Matilla-Santander lyfter fram fördelar med gigarbete såsom enkelheten att börja jobba, vilket är särskilt fördelaktigt för dem som står utanför den traditionella arbetsmarknaden, har nedsatt arbetsförmåga eller inte talar det lokala språket. Gigarbete möjliggör flexibilitet, som att arbeta hemifrån och välja arbetstider efter behov eller hälsotillstånd. 

Men studien har också avslöjat en betydande nackdel: plattformarna kan vara beroendeframkallande. 

– Plattformarna använder ”gamifiering” som kan ge en känsla av stark belöning efter varje avslutat gig, säger Matilla-Santander. 

Denna belöningsmekanism kan enligt henne leda till en kortsiktig fokusering, vilket i sin tur kan påverka långsiktig planering negativt. Hon förklarar att detta inkluderar bristande fokus på viktiga aspekter såsom pensionssparande, sparande i allmänhet, och även på vardagsplanering såsom resor eller familjebildning.

– En av arbetarna i studien uttryckte det såhär: ”Jag blir beroende av de snabba belöningarna och får därför svårt att nå mina långsiktiga mål”.

Exempel på plattformar med gigarbeten

 • Foodora och Wolt – specialiserar sig på matleveranser
 • Uber och Bolt – erbjuder taxitjänster
 • Uber Eats, Bolt Food – erbjuder matleveranser
 • Fiverr, Upwork och Freelancer – förmedlar frilanstjänster
 • Budbee – fokuserar på e-handelsleveranser
 • Taskrunner och Yepstr – förmedlar hushållsnära tjänster
 • Tiptapp – hanterar avfallshantering och grovsopor
 • Voi – erbjuder tjänster relaterade till elsparkcyklar

Mer om studien

IMM-enheten för yrkesmedicin vid Karolinska institutet har tilldelats ett anslag från Forte för att undersöka arbetsmiljön för gig-arbetare genom GIG-HEALTH-studien. Totalt har KI och dess partner tilldelats cirka 18 miljoner under tre år.

Läs mer här 

Möjliga fördelar och nackdelar med gigekonomin:

Fördelar:

 • Flexibelt schema för arbetaren.
 • Kan möjliggöra distansarbete.
 • Kan ge arbete till personer utanför arbetsmarknaden.
 • Flexibel bemanning för arbetsgivaren.
 • Kostnadseffektivt för företaget.
 • Åtkomst till bred talangpool för kunderna.
 • Stimulerar entreprenörskap och innovation.
 • Kan hjälpa samhället att absorbera arbetskraftsöverskott och fungera som en buffert i ekonomiska nedgångar.
 • Plattformsarbetare kan fortsätta arbeta och tjäna pengar även efter att de har nått traditionell pensionsålder.

Nackdelar: 

 • Osäker inkomst för arbetaren.
 • Oregelbundna inkomster gör det svårare att planera för och spara till exempelvis pension.
 • Saknad av vissa förmåner och försäkringar som en anställd har.
 • Avsaknad av arbetsplatstillhörighet för arbetaren.
 • Svårt att införa kvalitetskontroll för arbetsgivaren.
 • Svårt att bygga relationer mellan arbetare och arbetsgivare.
 • Kan leda till en mer fragmenterad och osäker arbetsmarknad.
 • Risk för ökad ekonomisk ojämlikhet i samhället.
 • Risk för att samhället belastas av ökade hälso- och sjukvårdskostnader på grund av ekonomisk stress eller arbetsskador hos gigarbetare.