Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Gigekonomin är både bra och dålig. Mest eftersom att många gig:are inte omfattas av tjänstepension. Foto: Carl Campbell/Unsplash

Maria Schultz

Gig:are går miste om tjänstepension

I juni 2021 släppte Pensionsmyndigheten sin rapport Påverkar gigekonomin pensionerna? De kom fram till att gigekonomin har vuxit marginellt. Den omfattar idag cirka en till fyra procent av vuxna befolkningen i Sverige. Det som ofta debatteras när man talar om gig:are är att de går miste om pensionen. Och enligt rapporten rör det sig då främst om tjänstepensionen. Så länge man betalar skatt på inkomst tjänar man in till sin allmänna pension.

En viktig sak som rapporten belyser är att även om gigekonomin har ökat så finns det inget som visar att det har varit på bekostnad av traditionella anställningar. Det är snarare så att lågkvalificerade jobb och visstidsanställningar har bytts ut mot liknande jobb i gigekonomin.

Gig:are beskriver ofta sin tillvaro med frihetskänsla. Det är korta kontrakt och frilansjobb istället för en fast anställning och ett intrutat liv. Gigekonomin kännetecknas av två typgrupper. En grupp är de som kallas digitala nomader. De har hela världen som sin arbetsplats och tjänar ofta bra med pengar på konsultjobb och liknande. Men sedan finns gruppen gig:are som utför mer enkla jobb och som kräver att de befinner sig på arbetsplatsen. Förmedlingen av dessa jobb sker oftast via någon webbplattform eller app och då är man alltså inte anställd av ett företag när man åtar sig jobb.

Det man upptäckte i rapporten är att de allra flesta verkar arbeta deltid med gig eller komplettera sin fasta anställning med flera mindre uppdrag via plattformar.

Det som står ut och är kännetecknande för gig:are är dock avsaknad av tjänstepension samt andra försäkringar.

– Den som gigar och betalar skatt tjänar in allmän pension. Men tjänstepension saknas ofta vilket kan betyda att man riskerar att gå miste om ungefär en fjärdedel av den totala pensionen. Den som inte har tjänstepension behöver, om möjligt, spara själv till pension för att undvika låg inkomst som pensionär. Många gig:are omfattas inte heller av samma försäkringsskydd som en vanlig anställd eftersom plattformarna mer är av karaktären jobbförmedlare utan arbetsgivaransvar, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapporten visar dessutom att gig:are inte sparar kontinuerligt till sin pension, endast tre av tio sparar, jämfört med övriga befolkningen, där sex av tio sparar. En stor del av gig:arna, sex av tio, svarar även att de inte omfattas eller inte vet om de omfattas av inkomst-, olycksfall- eller sakförsäkring under uppdragen.

Det Pensionsmyndighetens rapport vill synliggöra är att beskriva de konsekvenser som framväxten av gigekonomin kan ha för pensionssparare, men också vad det innebär för individens framtida pension.

Undersökningen visar också att:

  • Inkomst och flexibilitet är de viktigaste anledningarna till gig. Många svarar också att det är ett bra komplement till studier eller annat jobb. Roligt, är också ett motiv som anges.
  • För de flesta som gigar utgör inkomsten från gig en mindre del av den totala inkomsten. De flesta gigar på deltid snarare än heltid.
  • En fjärdedel av gig:arna i enkäten har en inkomst under 15 000 kronor per månad. En tredjedel har en inkomst mellan 15 000 kronor och 30 000 kronor per månad och en tredjedel uppger att de har inkomster över 30 000 kronor per månad.
  • Gig:are sparar i mindre utsträckning till pensionen än övriga befolkningen. Många av gig:arna uppger att de inte har råd att spara. Många anger att de skulle vilja men säger sig inte veta hur.

Fakta: pension och försäkring för dig som gigar

  • Saknar du tjänstepension går det bra att spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring. Du kan dra av för sparandet i din deklaration som du lämnar till Skatteverket varje år. Du kan göra avdrag upp till 35 procent av lönen (maximalt 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 476 000 kronor år 2021).
  • Har du, förutom ditt gig-jobb, också inkomst från ett arbete där tjänstepension ingår kan du inte spara avdragsgillt i IPS eller pensionsförsäkring. Då är ett sparande på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring bättre alternativ.
  • I kollektivavtalade tjänstepensionsavtal har arbetsgivare och fack förhandlat ned de avgifter som pensionsbolagen tar ut för att förvalta din tjänstepension. I ett eget sparande är det därför viktigt att vara uppmärksam på de troligtvis högre avgifterna du betalar.
  • Ett sparande i en global aktieindexfond som kostar maximalt 0,2 procent i totala avgifter per år kan vara ett bra långsiktigt sparande till pension. Globala aktiefonder sprider risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift betyder att en större del av pensionskapitalet hamnar hos dig istället för hos förvaltaren.
  • För dig som gigare är det inte bara tjänstepensionen som är viktig. Du bör också fundera på om du ska teckna någon extra försäkring som sjuk-, liv-, inkomst- eller premiebefrielseförsäkring om du skulle bli långvarigt sjuk och därmed förlora den inkomst du har idag.

LÄS RAPPORTEN HÄR: Påverkar gigekonomin pensionerna?

LÄS MER HÄR:

Gig-ekonomin – kan bli en pensionsfälla

Co-living – minska boytan och rädda världen