Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Grön påverkan i ränteportföljen

Under 2016 investerade AP7 för första gången i gröna obligationer, 600 miljoner av räntefondens kronor ligger nu placerade i en av Kommuninvests Green Bonds. I slutet av mars kom Kommuninvest med sin första rapport över vilka projekt vi som investerare är med och finansierar.

AP7 investerar enbart i gröna obligationer som uppfyller ”the Green Bond Principles”, en branschstandard som ställer krav på emittenternas hållbarhetsprocesser.

För att få sin ansökan om gröna lån hos Kommuninvest beviljad krävs att projektet,

  • främjar övergången till ett koldioxidsnålt och klimattåligt samhälle
  • är del av ett systematiskt hållbarhetsarbete på kommun- eller länsnivå
  • ska vara kopplade till Sveriges nationella och/eller regionala miljömål

Vid årsskiftet finanseriade AP7 81 projekt genom Kommuninvests gröna obligationer. Majoriteten av investeringarna har gått till produktion av förnybar energi och miljöbyggnad, så kallade gröna byggnader, där byggnadsprojektens energiförbrukning är nästan hälften av vad som är taket enligt svensk lag.

Vi på AP7 tycker utvecklingen av gröna obligationer, både i redan investerade och framtida, är jättespännande. Vi ser fram emot att fortsatt se hur vi som investerare kan vara med och påverka i en hållbar riktning genom våra ränteinvesteringar. Vi passar även på att gratulera Kommuninvest som förra året fick utmärkelsen ”Best Green Bond Issuer Europe 2016 Award” av CapitalFinance International.