Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Omkring 40 procent av den svenska befolkningen tycks löpa större risk vid en övergång till en koldioxidsnål omställning. Foto: iStock

Maria Schultz

Grupperna som förlorar på klimatomställningen

Klimatomställningen är en av de viktigaste frågorna i vår tid, men en ny studie pekar ut samhällsgrupper som kommer att få det betydligt svårare i övergången än andra.

Stockholm Environment Institute (SEI) har i ny studie kommit fram till vilka samhällsgrupper som kommer förlora mest på övergången till ett fossilfritt samhälle. Det rör sig om hela 40 procent av svenskarna som drabbas, och främst de som bor i glesbygd och är beroende av bilar.

– Omkring 40 procent av den svenska befolkningen tycks löpa större risk vid en övergång till en koldioxidsnål omställning, på grund av att deras bilberoende och en begränsad ekonomi gör att de får det tuffare att klara prishöjningar på koldioxidintensiva varor, säger Maria Xylia, forskare vid SEI.

 Den beteendeförändring som är nödvändig för alla samhällsgrupper kommer att kräva mycket om vi ska klara klimatmålet. Förändringen kommer att påverka alla människors konsumtionsvanor – men det kommer att bli effekter som är orättvisa beroende på vilken samhällsgrupp man tillhör. Därför är det viktigt att redan nu ta hänsyn till dessa skillnaderna menar forskarna så att utsikterna för en rättvis övergång ökar.

– Studien visar också att svenskar med en relativt högre risk för fattigdom och social isolering kollektivt står för cirka 41 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen, denna grupp är de som har de högsta utsläppen per capita från bilanvändning, möjligen på grund av brist på alternativ, såsom tillgång till kollektivtrafik, samt deras lantliga geografiska läge, säger SEI-forskaren Maria Xylia.

Det positiva med studien är att den har identifierat de politiska åtgärder som finns eller ä möjliga att anta i en omställning med låga koldioxidutsläpp.