Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Håkan Svärdman: ”Pensionsåldern behöver höjas”

Vad behöver vi göra i dag för att morgondagens pensionssystem ska klara av att leverera till alla framtida svenska pensionärer? En sak är säker – vi kommer att se reformer inom pensionsområdet framöver. 

När pensionsreformen genomfördes 1994 var målet att pensionen skulle motsvara minst 60 procent av slutlönen. Det är en ambition som i dag bara delvis överensstämmer med verkligheten. Allmän pension och tjänstepension ligger ofta sammanlagt på nivåer runt 70 – 75 procent av slutlönen. Men den allmänna pensionens andel har minskat överraskande snabbt, från 61 till 47 procent av slutlönen på mindre än 15 år.

Blir pensionerna lägre slår det mot kommuner och regioner som får ett mindre skatteunderlag. Även förutsättningarna för tjänstepensionerna påverkas.

– De kollektivavtalade tjänstepensionerna är framförhandlande utifrån en förväntan om en allmän pension på drygt 60-65 procent av slutlönen. Nu håller inte längre kalkylen och flera branscher har omförhandlat sina avtal för att kompensera pensionsfallet. Möjligheterna för detta är större inom industrisektorn än för tjänstesektorn. Det kan innebära större skillnader i framtida tjänstepensioner, särskilt mellan kvinnor och män, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena.

Ett kvitto på arbetslivet

– En grundproblematik i dag är att idén om att pensionen ska vara ett kvitto på arbets- och inkomstprestationen har urholkats. Vi går mot en situation där alla får ungefär samma allmänna pension trots att man i praktiken betalat in väldigt olika avgifter, säger Håkan Svärdman.

Att hitta tillbaka till den ursprungliga principen om en allmän pension på 60 procent av slutlönen kräver reformer. Fackförbundet Forena har analyserat situationen och föreslår en rad förändringar. En del av reformerna är relativt enkla att genomföra medan andra kräver större utredningar.

– En höjning av pensionsåldern och pensionsavgiften är helt avgörande åtgärder för att återställa nivåerna i systemet. Utmaningen blir att uppdatera ett system som hänger samman med skattesystemet. En höjning av pensionsavgiften utan en skatteomläggning skulle minska löneutrymmet för löntagarna, vilket Forena inte vill se. Vi föredrar en kostnadsneutral höjning, säger Håkan Svärdman.

FAKTA

Höjd pensionsåldersavgift och pensionsålder

– Forena vill återställa pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent, det vill säga att pensionsrätten motsvarar 18,5 procent av en pensionsgrundad inkomst på högst 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiftshöjningen bör omfatta framtida och redan intjänade pensionsrätter. Det innebär att inkomstpensionerna höjs med sju procent. Höjningen har störst effekt på kvinnors pensioner vilket minskar behovet av grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

– Kostnadsneutral förändring genom att höjningen kvittas mot exempelvis en lägre allmän löneavgift.

– Samma ålder gäller för garantipension, riktålder och LAS-ålder i framtiden.