Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hallå konsument

Tillgänglighet, aktivitet och närhet är ledorden för den nya rikstäckande upplysningstjänsten för konsumenter som lanseras 31 mars nästa år. I dag meddelade konsumentverket att samlingsnamnet på tjänsten blir Hallå konsument.

Den som vill ha vägledning kan ta kontakt via webbplatsen hallåkonsument.se, maila, chatta eller ringa. Tjänsten länkar ihop den tidigare oberoende vägledningen som tillhandahållits av myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och landets kommuner och tar ett helhetsgrepp om ett stort antal konsumentfrågor, bland annat pensionsfrågor och andra finansmarknadsfrågor. Oavsett om det handlar om att man känner sig lurad av telefonförsäljare, vill reklamera eller som pensionssparare har funderingar så finns det vägledning att få.

Konsumentskydd inom det finansiella området känns grundläggande, inte minst när det kommer till pensionssparande. Den enskilde individens ansvar kräver att spararna har viss förståelse för var de placerar sitt kapital, eller har möjlighet att få lättillgänglig vägledning.

Att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden har diskuterats länge och regeringen har under den senaste tiden vidtagit flera åtgårder i syfte att skapa rättvisa spelregler på marknaden.

Bland annat gäller sedan 1 juli i år skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster. Ett beslut som kan komma att utvidgas och omfatta även andra finansiella tjänster.

Även Pensionsmyndigheten har gjort en rad åtgärder för konsumenten, bland annat har säkerheten för spararen höjts vid fondbyten och en satsning på individanpassad vägledning utifrån spararens livssituation har inletts.

Inom banksektorn sker också förändringar och nya regler ska göra det lättare att lösa bundna lån och därmed byta bank. Från politiskt håll diskuteras även förbud mot provisionsbonusar för att komma till rätta med höga avgifter och skapa förtroendet hos konsumenten.

Att det sker förändringar på flera fronter i konsumentens favör inom finansbranschen är välkommet och inte en dag försent!

 

Louise Svensson