Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Hållbara finanser – möjligheter och ansvar

Finanssektorn står inför en rad utmaningar när det gäller hållbarhet, men minst lika stora möjligheter. Ska fonder sälja av problematiska aktiebolag eller stanna kvar för att påverka? Hur långt sträcker sig kapitalägares klimatansvar, enligt lagkrav och enligt samhällets förväntan?

Det kommer att diskuteras på konferensen Hållbara finanser under torsdagen den 7 februari. Från AP7 kommer Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg, att diskutera utmaningar och möjligheter med ägarstyrning och att kunna påverka genom att äga.

Se filmen där Charlotta Dawidowski Sydstrand förklarar AP7s förhållningssätt till ägande och hållbarhet.

Investerare kan bidra till en hållbar utveckling genom att påverka strategier och beteenden hos bolagen de äger. Samtidigt kan det vara svårt att påvisa snabba resultat av aktivt ägande. 

På konferensen på torsdag kommer även Adam Matthews som är chef för etik och ägarstyrning inom Church of England att deltaga. Han kommer att tala om Klimatlobbying.

Klimatlobbying, eller mer specifikt Antiklimatlobbying, är ett allt viktigare ämne att belysa för att Parisavtalet ska genomföras till nationell lagstiftning. Det kan därför ha minst lika stor klimatpåverkan som bolags kärnverksamhet. I oktober förra året kontaktade AP7 tillsammans med Church of England 55 europeiska bolag med stor klimatpåverkan för att klargöra våra förväntningar att de anpassar sin klimatlobbying efter Parisavtalets mål. Vi vill att företagen ska vara transparenta kring sin klimatlobbying.

AP7 har även tillsammans med Öhman skrivit en aktuell rapport om Klimatlobbying. Största lärdomen från rapporten är hur låg medvetenhet och transparensen är kring klimatlobbying. I många fall har företagen ingen översyn över hur deras lobbying påverkar de beslut som fattas och det finns ingen insyn kring frågan.

– Vi vill att företagen ser att den politiska påverkan de har genom de näringslivsorganisationer de är med i och deras direkta klimatlobbying är en viktig hållbarhetsfråga som man både mäter, hanterar och redovisar till sina aktieägare, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg AP7.

Relaterade ämnen