Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Målet med Sergey Koroidovs forskning är att förstå processer för att omvandla koldioxid till förnybara bränslen så effektivt som möjligt. Fotot: Alexandr Podvalny/Pexels, Stockholms universitet

Maria Schultz

Han skapar förnybart bränsle av lagrad koldioxid

Sergey Koroidov är forskare vid Fysikum på Stockholms universitet. Han jobbar med att omvandla koldioxid till bränsle med elektrokemi. Och det är extra attraktivt då den energi som skapas faktiskt går att lagra, till skillnad från förnybar teknik som vind- eller solenergi.
– Det är en spännande teknik, säger Koroidov.

Diskussionen kring förnybara källor är en ständigt pågående debatt. Inte minst Miljöpartiet driver en linje där inget kan konkurrera med den förnybara elen. Enligt Per Bolund finns det inget intresse att bygga kärnkraft, tekniken är enligt honom förlegad. Han hävdar också att sol- och vindkraft konkurrerar ut alla andra kraftslag. Detta trots att både sol- och vindkraft har subventionerats kraftigt, solceller har till och med fått investeringsstöd. Om bara ett par år kommer flera reaktorer att stängas och en stor del av elförsörjningen i Sverige hotas. Redan nu ser vi skenande elpriser i Sverige. Det har gjort att hela klimatomställningen är i blåsväder och konflikten har lett till flera europeiska länder har gått till angrepp mot EU-kommissionen.

I Frankrike menar man att elpriset är dyrt på grund av gasprisets rekordnivåer och uppmanade därför EU att göra sig mindre beroende av gas.

– Vi vill inte vara beroende av råvaror från andra länder, sa finansminister Bruno Le Maire till CNBC.

I Storbritannien har flera elhandelsbolag att gått i konkurs, eftersom de inte haft råd att köpa den elektricitet som de lovat leverera till sina kunder. I Ungern har Victor Orbán anklagat EU-kommissionen för att ligga bakom de höga elpriserna och krävt att regleringarna måste förändras. Han menade att EU:s så kallade gröna giv är en ”indirekt beskattning” av hus- och bilägare.

Det är högkänsligt att energikrisen slår till mitt i EU:s klimatomställning, i synnerhet inför klimattoppmötet COP26 som inleds 31 oktober.

Därför är det kul att läsa om Koroidovs forskning. Precis som han påpekar är det inte helt oproblematiskt med förnybara källor. Sol- och vindkraft, är sårbara då de är avhängiga av vädret. Skiner inte solen och blåser det inte då blir det begränsat med energi. Och ytterligare en faktor: det går inte att lagra sol eller vind.

Ett effektivt sätt att lagra energi är därför i form av kemiska bindningar. Förutom att lagra energi minskar då också mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären.

– Jag började min karriär som forskare 2010 med mitt doktorandprojektarbete vid Umeå universitet, som huvudsakligen ägnades åt att studera katalytiska vattenoxidationsreaktioner. Som en del av mitt doktorandarbete började jag också skaffa mig praktisk erfarenhet av optisk spektroskopi och röntgenspektroskopi vid Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Jag fascinerades av spektroskopiska möjligheter att studera katalytiska reaktioner, vilket fick mig att fortsätta min forskning i samma riktning, säger Sergey Koroidov.

Målet med forskningen är att förstå processer för att omvandla koldioxid till förnybara bränslen så effektivt som möjligt.

De flesta är redan medvetna om att vi står inför stora utmaningar både på grund av den begränsade tillgången på fossila bränslen och klimatförändringarna som beror på de ökade koldioxidutsläppen. Och samhället behov av av energi förväntas bara öka. Därför måste vi skapa ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle – och det går att göra med förbättrad teknik.

Anta att vi kan lagra sol- och vindenergi i form av flytande bränslen. I så fall kan man överbrygga de perioder då vi har lite sol och vind. En av de viktigaste vetenskapliga utmaningarna i dag är att från koldioxid utveckla förnybara energikällor i form av flytande kolväten och alkoholer i en kostnadseffektiv industriell skala.

– Genombrottet kommer att minska Sveriges beroende av bränslen och kemikalier från utlandet och leda till inhemsk produktion. Forskningen har således potential att mildra vår påverkan på klimatförändringarna och säkra tillgången på fossilfri energi i framtiden, säger Sergey Koroidov.

HÄR KAN DU LÄSA MER