Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Här är framtidens klimatneutrala bränsle

Nytt projekt utvecklar teknik för att köra fartyg på metanol (träsprit) istället för smutsig tjockolja. Ett led i att minska de massiva utsläpp sjöfarten står för. Projektet som kallas Fastwater har har fått fem miljoner euro från EU och målet är att en lotsbåt ska sjösättas 2022.

Anledingen till att man konverterar och bygger om befintliga motorer är att man beslutat att sjöfarten måste halvera sina utsläpp till år 2050. Det är en överenskommelse genom Parisavtalet och inom IMO (FN:s sjöfartsorganisation).

– Den internationella sjöfarten står för lika mycket utsläpp av kväveoxider som hela EU:s övriga utsläpp tillsammans, säger Sebastian Verhelst, forskare på avdelningen förbränningsmotorer vid LTH och koordinator för Fastwater.

Projektet arbetar utvecklar just nu teknik som ska göra det möjligt att köra på metanol. Men för att få upp intresset från branschen har Fastwater identifierat främst tre problem som de behöver lösa:

  1. Dagens motorer fungerar inte med metanol, utan det krävs antingen nya motorer eller teknik som möjliggör en konvertering av befintliga motorer
  2. Det måste finnas en välfungerande internationell försörjningskedja av bränsle
  3. Det finns många regler och regleringar som behöver ses över

 

Fördelarna med metanol är att det inte släpper ut någon sot då det förbränns vid låga temperaturer. Därför kan man på längre sikt producera det som klimatneutralt, syntetiskt drivmedel. Man kan till exempel använda rester från skogsindustrin.

En annan metod är att fånga koldioxid från atmosfären eller utsläpp från fabriker och med hjälp av vätgas skapa metanol, ett så kallat elektrobränsle. Även Trafikverket håller i ett pilotprojekt där de ska testa en ny metod som ska omvandla det slåttrade gräset i vägkanterna till biogas. Även det kan man omvandla till metanol.

Metanol är ett ämne som varit aktuellt sedan nobelpristagaren i kemi 1994, George Olah, skrev sin bok ”Bortom olja och gas” där argumenterar han för metanol som framtidens energibärare.

George Olah ägnade flera år av sin forskning åt sin vision om ”metanol-ekonomin” som han var säker på skulle komma efter ”oljeekonomin”. Det är inte så att metanol är en ”ny” grej som drivmedel, det användes i USA redan på 1980-talet. Även Sverige hade ett nät av stationer, men satsningarna självdog av fallande oljepriser.

Idag står vi inför en helt ny utmaning och det är klimatmålen. Anledningen till att metanol kommit upp på agendan igen är att det är ett snabbt biologiskt nebrytbart ämne och mindre skadligt om det skulle ske utsläpp till sjöss. Det gör drivmedlet bättre för miljön än deisel.

– En stor fördel är att metanol redan finns tillgängligt i stora mängder i de flesta hamnar. Så när det gäller försörjningskedjan finns det redan ett system som kan utvecklas då metanol är en av världens fem mest transporterade kemikalier. Dessutom är det ett flytande bränsle, vilket innebär att det är lätt att distribuera och att lagra ombord, till skillnad från exempelvis gas eller el, säger Sebastian Verhelst på lu.se.

Fastwater håller just nu på att ta fram en fyrtakstmotor för fartyg. Det ska tilläggas att det finns andra projekt som redan är igång. Till exempel kör färjan Stena Germanica, på linjen Göteborg-Kiel, på metanol.

Men det som främst är i fokus just nu är att konvertera befintliga moterer för metanoldrift. Och den tekniken är under utveckling hos Fastwater.

– För att lyckas måste vi visa ett sätt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt konvertera motorer. Vi håller just nu på att utveckla motorer för detta, och 2022 räknar vi med att ha provfartyg i drift, berättar Sebastian Verhelst.

 

 

Fototcred: Mudassir Ali, Pexel