Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

"Det är inte så att de rikaste har jättemånga barn, men de har oftare två, tre eller fyra barn jämfört med dem som har lägre inkomster", säger Martin Kolk. Foto: iStock, Sociologiska institutionen

Maria Schultz

Har du mycket pengar skaffar du fler barn

Hög inkomst gör att man generellt sett skaffar fler barn. Det gäller särskilt för män och har blivit starkare över tid, enligt en studie vid Stockholms universitet.

– De allra rikaste männen har flest barn och mönstret har blivit starkare över tid. Så ju högre inkomst, desto fler barn. Man ser i ökande grad att de män som har väldigt låg inkomst idag oftare inte har några barn alls, säger Martin Kolk, forskare i demografi vid Stockholms universitets demografiska avdelning och författare till studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Population Studies.

Det man har gjort i den här studien är att titta på hur mycket man har tjänat under hela livet genom att analysera inkomstdata över fyrtio år för varje årskull. Man har då sett en tydlig koppling mellan hög inkomst och fler barn  för män födda 1940 och framåt.

– Det är inte så att de rikaste har jättemånga barn, men de har oftare två, tre eller fyra barn jämfört med dem som har lägre inkomster, säger Martin Kolk.

Mönstret har även förändrats för kvinnor och liknar nu mer männens. Tidigare var det de kvinnor med lägst inkomst som var födda på 40- och 50-talen som hade flest barn. Men så ser det inte ut bland de kvinnor som är födda senare. Då är det kvinnor med hög inkomst som har fler barn, även om de med de allra högsta inkomsterna inte har flest barn.

Enligt Martin Kolk är den största anledningen till den här förändringen att arbetslivet ser annorlunda ut och även den svenska familjepolitiken. Kvinnor behöver nämligen inte välja mellan barn och karriär.

– Det man ser är en omvandling från ett samhälle där kvinnor i någon mån valde mellan karriär och barn – till ett samhälle där de inte längre behöver göra de valen. Man kan se att tidigare var det kvinnor med lägre inkomst som hade fler barn medan kvinnor som gjorde karriär hade färre barn. Kvinnorna med väldigt låga inkomster var då ofta hemmafruar som ändå kan ha haft en hög hushållsinkomst eftersom de bott med en man med hög inkomst.

Det som kommit fram i studien är att både män och kvinnor med väldigt låg inkomst oftast väljer bort barn, en trend man framför allt kan se bland dem som är födda senare. Och det beror på ekonomiska faktorer.

Martin Kolk anser att resultaten i studien visar att dagens familjepolitik i Sverige i viss mån misslyckats.

– Oavsett inkomst, ska kunna bilda familj, jämfört med hur det varit tidigare.

Enligt Kolk har barnafödandet verkar ha blivit mer polariserat där det finns en grupp med låga inkomster som inte har barn. Det är en samhällsförändring som är viktig att uppmärksamma.

Läs mer om forskningen i Population Studies: ”The relationship between life-course accumulated income and childbearing of Swedish men and women born 1940–70”.