Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Haven spelar en större roll än man trott

En ny rapport från The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy visar att havsbaserade klimatåtgärder kan spela en mycket större roll än man tidigare trott när det kommer till att krympa världens koldioxidavtryck. Till skillnad från IPCC:s rapport gör inte The Ocean as a Solution for Climate Change: 5 Opportunities for Action haven till ett passivt offer.

Enligt forskarna kan havsbaserade klimatlösningar leverera så mycket som 21 procent av de utsläppsminskningar som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader fram till år 2050. Siffran är större än de nuvarande utsläppen från alla koleldade kraftverk världen över. Och det är inte brist på idéer.

Rapporten blev i förra veckan uppmärksammad eftersom att forskarna också menade att man bör undvika att exportera fisk med flyg, något vår grannation Norge inte uppskattade. Norges sjömatsråd gick till offensiven och menade att det handlar om en sorts ”flygskam för fisk” enligt Sveriges Eko. Men faktum kvarstår, Norge exporterade förra året 230 000 ton fisk med flyg och forskarna bakom rapporten menar att det bästa vore att helt försöka sluta med den typen av frakt, av klimatskäl.

Men det väsentliga med rapporten, det som står ut – och egentligen är det mest intressanta – är hur viktiga haven faktiskt är. Och det bästa att forskarna faktiskt ger förslag på lösningar. De presenterar idéer som gör att havet skulle kunna bli en allierad i kampen mot klimatkrisen.

Havsbaserade klimatlösningar och deras potentiella årliga minskning av växthusgaser 2050. (Källa: The ocean as a solution for climate change)

Havet reglerar vår atmosfär, absorberar 93 procent av den värme som orsakas av våra utsläpp och 25 procent av den koldioxid som släpps ut. Detsamma som våra skogar absorberar alltså. Det här har man tidigare inte trott. Alltså hela jordytan är en viktig komponent när det gäller lagring av koldioxiden.

 

Förenklat är det som så att en av två molekyler koldioxid som vi släpper ut absorberas av jordens yta. Hälften av havet och hälften av land. Utan de här två elementen skulle man lugnt kunna säga att vårt nuvarande problem skulle vara mer dubbelt så stort.
Här kommer den andra parametern in och det är att haven också tar upp värmen från atmosfären.

– När vi talar om klimatuppvärmningen fokuserar vi oftast på atmosfären, men den sker till största delen i haven, säger Marshall Sheperd professor i atmosfärisk vetenskap.

Det handlar inte om att forskarna för rapporten kritiserar det IPCC kommit fram till, tvärtom de vill vidta snabba åtgärder för att lösa de problem vi står inför och menar att haven är en kraftfull källa till att lösa en framtida katastrof.

Med politisk vilja, investeringar i nya innovationer och teknik kan havet vara en ny allierad i kampen. Det finns en stor potential och fantastiska möjligheter att minska koldioxidföroreningar med hjälp av havsbaserade vindkraftverk, utvidga flytande vind- och solanläggningar, skydda och återställa mangrovar och sjögräsbäddar, ändra människans diet mot mer marina resurser och utforska kollagringspotentialen under havsbotten.”

Kort presentation av 5 möjligheter:

1. Utnyttja havsbaserad förnybar energi
Att installera offshore- och havsbaserad förnybar energiproduktion som vind-, våg-, tidvatten-, ström- och solenergi – erbjuder mycket lovande klimatreducerande potential (upp till 5,40 GtCO2e per år fram till 2050 – motsvarande att ta bort en miljard bilar från vägarna årligen). Detta kan skalas upp för att möta framtida energibehov och bli kostnadskonkurrenskraftig.

2. Minska koldioxidutsläpp inom sjöfartstransport
Minska koldioxid inom sjöfartsindustrin. Genom energieffektivitetsåtgärder, förbättrad skrovdesign och lågkolbränslen skulle man också minska utsläppen av växthusgaser betydligt (upp till 1,8 GtCO2e per år år 2050).

3. Investera i naturbaserade klimatlösningar
Att säkerställa skyddet och återställningen av kustnära ekosystem som mangrover, sjögräs och saltmyrar skulle säkerställa betydande koldioxidfördelnings- och lagringsfördelar (upp till 1 GtCO2e per år år 2050), samtidigt som det skulle generera kustskydd, livsmedelssäkerhet och jobb. Att lägga till tångodling i den naturbaserade lösningsuppsättningen skulle ta bort ytterligare 0,29 GtCO2e per år fram till 2050.

4. Säker hållbar mat för framtiden
Att ändra dieter till hållbara marina källor (som skaldjur, tång och tare) är ett helt nytt potentiellt område som utreds i denna rapport. Att öka konsumtionen av koldioxidfattiga källor av marint protein kan vara ett alternativ till högutsläppande landbaserade källor (rött kött). Tillsammans med att minska utsläppen från fiskeri- och vattenbruksindustrin skulle livsmedel från havet kunna stödja en minskning av upp till 1,24 GtCO2e varje år fram till 2050.

5. Avancera distributionen av kolupptagning och lagring
Teknologiska tillvägagångssätt, såsom kolbindning i havsbotten, erbjuder stor potential att lagra kol (upp till 2 GtCO2e varje år år 2050). Men betydande investeringar i ytterligare forskning och utveckling skulle krävas för att säkerställa att risker för den marina miljön minimeras.

Fakta: Rapporten är producerad av expertgruppen på The High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy – en grupp med 14 stats- och regeringschefer. Det är den första någonsin det gjorts en omfattande, kvantitativ analys av den roll som havsbaserade klimatlösningar kan spela i kampen mot klimatförändringar.

Ladda ner rapporten här.