Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Rise. Herewear

Maria Schultz

Herewear gör cirkulärt mode av gödsel

Du har också tänkt på det, va? Made in Taiwan eller Kina. För det är ju faktiskt så att de flesta kläder vi i Europa konsumerar kommer från låglöneländer i Asien. Länder som har obefintliga arbetsvillkor och riktigt dålig arbetsmiljö. Men nu ska ett EU-projekt som kallas Herewear satsa på en marknad inom EU med biobaserade produkter som är producerade i Europa för konsumenter i Europa.

Herewears mål är att förändra värdekedjan i modeindustrin och skapa fokus på hållbarhet och påverka konsumenternas syn på cirkulära textilier och material. Istället för att värdet slutar när konsumenten tröttnat på plagget.

– Vi vet att det finns ett stort intresse från modeindustrin att tänka nytt och arbeta mer hållbart men förändringarna som behöver göras är inte små utan rör hela affärsmodellen, säger Anne-Charlotte Hanning, forskare på RISE.

Herewear kommer att tillverka cirkulära produkter enligt en helt ny teknik samt utveckling. Till exempel kommer tre helt nya råvaror  för cellulosa att användas: nämligen sjögräs, gödsel och halm samt den senaste tekniken för biobaserad polyester.

Istället för som idag där många av de kläder som görs tillvekas av polyester, som för det mesta kommer från mellanöstern och är oljebaserad, eller bomull från Indien som odlats med mängder av bekämpninsmedel och hög vattenförbrukning.

Produktionen av prototyper kommer genomföras i Europeiska mikrofabriker som organiseras i regionala värdeskapande kluster eller via plattformsstödda nätverk.

– Vi kommer använda blockchain-aktiverad märkning och digitala tvillingar för full transparens och LCA-analys. Samt implementera och tillgängliggöra nya strukturer för reparation, återanvändning och återvinning, säger Anne-Charlotte Hanning.

Fakta Herewear-projektet 

Herewear är ett Horizon 2020-projekt och samfinansieras av EU. Projektet startade i oktober 2020 och pågår i fyra år. Projektet har ett tydligt fokus på SME. I projektet ingår åtta SME och en större kedja samt sex forskningsinstitut från nio olika länder i Europa och en SME från USA.