Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det privata sparandet har fått stå tillbaka för hushållen när elpriset skjutit i höjden. Foto: Matt Bango/Stocksnap, Swedbank

Maria Schultz

Höga elpriser minskar privata sparandet

Tre av tio husägare har minskat sitt sparande för att har råd med elräkningen. Just nu tittar många på att förändra sin energiförbrukning eller byta till klimatvänlig energikälla, enligt en undersökning av Swedbank.

Elpriserna har skjutit i höjden men det är förvånansvärt få som gjort några förändringar gällande sina elavtal och många planerar inte att göra det heller inom den närmsta tiden. Av tre husägare är det två som inte agerat.

Däremot har många fokuserat på att ändra sitt beteende. Man har till exempel minskat inomhustemperaturen, duschar snabbt, kollar när elpriset är som högst för att kunna undvika att slösa el. Många byter till lågenergilampor och olika appar för att hålla bättre koll på förbrukningen.

Av de husägare som överväger andra energilösningar kommer drygt hälften att bekosta det med sparpengar och var fjärde genom att utöka sitt bolån.

– En klar majoritet av småhusägarna har energieffektiva värmesystem men hälften av värmesystemen är elva år eller äldre och nästan var tredje är 15 år eller äldre. För många är det med andra ord snart dags att byta ut sitt värmesystem, säger Arturo Arques.

Lägg därtill den höga inflationen som också gör att det blir mindre kvar att leva på varje månad när nödvändiga utgifter är betalda.

– Även om löner har ökat och skatten sänkts genom det utökade jobbskatteavdraget så innebär inflationen det senaste året att kostnaderna ökar mer än inkomsterna, säger Arturo Arques.