Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Höjd riktålder ger tusenlappar mer i pension

De nya riktåldrarna i pensionssystemet som riksdagen införde förra året visar sig ge tusenlappar mer i pension.

Beslutet om att införa riktåldrar innebär att man höjer pensionsåldern utifrån förväntad genomsnittlig livslängd.

Det innebär alltså att till exempel en grundskolelärare som idag är i 55-årsåldern kommer att behöva arbeta till 68 år. Genom att göra det ökar hen sin pension med 4 000 kronor i månaden före skatt. För de yngre generationerna bli ökningen ännu större, enligt en analys av Swedbank och Sparbankerna.

Att medellivslängden ökat och fortsätter att öka påverkar våra pensioner eftersom pengarna då ska räcka längre. För att få högre genomsnittliga pensioner har riksdagen därför nyligen beslutat om förslaget ”En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv”. Det innebär att den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd. Riksdagen har ännu inte fattat beslut om exakta nivåer, men enligt tidigare förslag från Pensionsmyndigheten kommer riktåldern för pension bli 67 år för en person som idag är 60 år. Det innebär att dagens 35-åringar kan komma att förvänta sig en riktålder på ungefär 70 år

– Införandet av riktåldrar innebär att pensionsåldern anpassas utifrån när man är född. Ju yngre man är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det är att medellivslängden ökar och att pensionerna till följd av det blir lägre. För att säkra rimliga pensionsnivåer över tid behöver vi som kommer leva längre än tidigare generationer helt enkelt jobba fler år, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Rent logiskt innebär fler år av arbete att man hinner avsätta mer av pensionen och det blir några fler års avkastning, samt att utbetalningarna fördelas på färre antal år. Den effekten gör att det blir högre pensioner.

– De nya riktåldrarna för pension kommer innebära högre pensioner överlag. För en grundskollärare som idag är 45 år, och med den nya riktåldern arbetar fyra år längre, kommer pensionen bli 5 500 kronor högre per månad före skatt. I stället för en pension på 58 procent av slutlönen kommer den bli 73 procent. Även för de som är närmre pension blir det stor skillnad. För en grundskollärare och en undersköterska som idag är i 55-årsåldern ökar pensionerna med 4 100 respektive 3 700 kronor per månad före skatt om de följer de nya riktåldrarna och går i pension vid 68 i stället för 65 års ålder, säger Madelén Falkenhäll.

Som det ser ut nu så verkar många svenskar redan ställt in sig på att arbeta längre än till 65 år. Faktiskt så mycket som en tredjedel. Men över hälften av dem som är 55 år upplever att det finns en problematik som hindrar dem från att arbeta längre än till 65 år. Var fjärde uppger att de inte skulle orka fysiskt, lika stor andel upplever att de inte skulle orka mentalt.

Vid vilken ålder planerar du att gå i pension?

Total 18-34 år 35-49 år 50-65 år
Före 60 års ålder 4% 5% 4% 2%
Mellan 60 och 64 års ålder 18% 12% 18% 28%
Vid 65 års ålder 29% 24% 31% 33%
Mellan 66 och 67 års ålder 19% 19% 19% 20%
68 år eller äldre 14% 19% 15% 8%
Summa efter 65 år 34% 38% 33% 28%
Tveksam, vet ej 15% 21% 15% 8%

 

– Det positiva med de nya riktåldrarna är att de flesta kommer att få högre pension. Det är också rimligt att vi jobbar längre i takt med att vi lever och håller oss friskare längre. Men högre pensionsålder ställer också krav på arbetsmarknaden och på arbetsgivarna. Inte alla kommer exempelvis att orka arbeta längre av fysiska skäl. Förutsättningarna för att arbeta kvar på samma arbetsplats eller att byta jobb för att orka arbeta fler år behöver bli bättre om det ska fungera som det är tänkt, säger Madelén Falkenhäll.

 

  • Fakta – olika åldrar inom pensionssystemet
    Lägsta ålder att ta ut allmän pension höjdes vid årsskiftet från 61 till 62 år.
  • Grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg, kan man däremot ta ut först från 65 år. Det är också därför som 65 år är den mer vedertagna pensionsåldern.
  • Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kopplas till förväntad medellivslängd beroende på vilket år du är född.
  • Enligt förslag kommer åldern för när man kan få grundskydd höjas från 65 till 66 år 2023. Riktålder kommer sedan användas från 2026, sannolikt blir det man förknippar med pensionsålder då 67 år.
    Den ålder man tidigast får börja ta ut allmän pension kommer ändras till att gälla tre år före riktåldern, dvs om man idag kan börja ta ut allmän pension vid 62 års ålder kommer man från 2026 kunna göra det tidigast vid 64 års ålder.

Förslag på riktåldrar enligt Pensionsmyndighetens tabell.

Född: Tidigaste ålder för uttag av allmän pension:
(infaller)
Tidigaste ålder för  uttag av garantipension:
(infaller)
1958 61 66 ( 2024)*
1959 62 ( 2021) 66 (2025)*
1960 62 (2022) 67 ( 2027)*
1961 63 (2024)* 67 (- 2028)*
1962 63 (2025)* 67 (2029)*
1963 64 (2027)* 67 (2030)*
1964 64 (2028)* 67 (2031)*