Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Hur fungerar ”bromsen” i inkomstpensionen?

Pensionssystemet i Sverige är en överenskommelse mellan generationer. För inkomstpensionen gäller att de som arbetar betalar in pengar till pensionssystemet och pensionerna anpassas till vad pensionssystemet har råd att betala ut. Pengar in, pengar ut. Premiepensionen däremot är den delen av den allmänna pensionen som är öronmärkt till dig. 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst avsätts varje år till den allmänna pensionen; 16 i inkomstpension och 2,5 i premiepension.

Man talar ofta om ”bromsen” i anslutning till inkomstpensionen i vårt pensionssystem, men vad är den där bromsen, vad innebär den och vilken effekt har den på systemet och din pension?

Bromsen är pensionssystemets automatiska balanseringsmekanism. Den ser till att utbetalningarna på lång sikt inte överstiger tillgångarna och garanterar att pengarna i systemet räcker. Vid en ekonomisk nedgång påverkas tillgångarna i systemet negativt. När färre människor arbetar kommer mindre pengar in till systemet. En kraftig nedgång i ekonomin kan göra att pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Då slår bromsen till. Man betalar då endast ut så mycket i pension som systemet klarar av. När ekonomin vänder, stängs bromsen av.

Som tidigare nämnts påverkar bromsen endast vår inkomstpension, bromsen har ingen effekt på premiepensionen, tjänstepensionen eller garantipensionen.

Pensionsmyndigheten har en bra film om bromsen, se gärna den om du är nyfiken!

Pensionssystemet är en långsiktig överenskommelse mellan generationer. Om vi i tjugoårsåldern ska betala in pengar för att försörja dagens pensionärer, är förutsättningen att vi kan räkna med motsvarande förmån när vi själva blir gamla. Därför är det särskilt lyckat att systemet vilar på en bred parlamentarisk bas som överskrider blockgränserna, som det gör i Sverige idag. I detta sammanhang är ”bromsen” en rätt bra idé. Den möjliggör för systemet att själv anpassa pensionsutbetalningarnas storlek beroende på vad systemet klarar av och det blir mindre av en politisk fråga.

 

Peter Schlegel