Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur har AP7 utvecklat sin ägarstyrning under 2021?

Som kapitalägare finns det flera verktyg för att påverka aktiebolagen man är ägare i. I vår års- och hållbarhets-redovisning beskriver AP7:s chef för ägarstyrning och kommunikation, Johan Florén, hur ägarstyrningen hos AP7 har utvecklats under 2021.

Hur har AP7:s ägarstyrning utvecklats under 2021?
– Till att börja med har vi flyttat fram positionerna i klimatfrågan. Där har vi tagit fram underlag för en långsiktig handlingsplan för fördjupad integrering av klimataspekter i både förvaltning och ägarstyrning. Vi har alltid krävt att de bolag vi investerar i följer internationella normer och sedan fem år tillbaka ingår Parisavtalet för vår del. En avgörande komponent för att kunna ta ytterligare ett steg var IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp som kom i maj. Den ger en tydlig bild av vad som behöver hända för att temperaturökningen ska kunna stoppas tillräckligt snabbt. Utifrån den färdplanen kan vi utveckla såväl svartlistning som röstning och dialog. Vår handlingsplan är långsiktig, men de första resultaten kommer vi se redan under 2022.

Har det skett någon metodutveckling?
– Ägarstyrning kan man driva på flera sätt och vi har länge pratat om fyra verktyg: röstning, dialog, svartlistning och juridiska processer. Det är egentligen en förenkling. I praktiken består en process av ett antal steg med olika verktyg som samverkar och varje verktyg i sig har flera komponenter. Vi förde till exempel en dialog med ett franskt bolag under året samtidigt som vi förberedde en motion till deras stämma. När vi informerade bolaget om avsikten och stämman närmade sig, intensifierade bolaget dialogen och gjorde flera väsentliga förbättringar. Det ledde till att vi kunde dra tillbaka motionen innan stämman. Att använda olika verktyg i kombination på detta sätt är något vi tror att vi kan utveckla.

Vad ser du för trender om du tittar utanför AP7?
– När vi tittar i backspegeln tror jag att 2021 kommer att vara en historisk brytpunkt där röstningen blev ett mer centralt verktyg för aktiva ägare i hållbarhetsfrågor. Tidigare har få ägare valt att använda röstning för att få styrelseledamöter att driva hållbarhetsfrågor, men klimatfrågan har blivit så angelägen att det håller på att ändras. Det tydligaste exemplet är kampanjen som Engine No. 1 drev mot Exxon, som ledde till att tre styrelseledamöter byttes ut. Men tendensen har funnits i flera år och vuxit i styrka i takt med att flera av världens största kapitalförvaltare har börjat rösta mer självständigt och mindre enligt styrelsens rekommendationer.

Läs mer om AP7:s ägarstyrning i års- och hållbarhetsredovisningen.