Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur har Corona-pandemin påverkat kapitalförvaltares arbete i världen?

Den frågan diskuterade Richard Gröttheim vid Global Invest Forum arrangerat av franska L’Agefi i förra veckan. Richard konstaterade att vi på AP7 såväl som de externa förvaltare som vi samarbetar med i Europa, USA och Asien har på ett bra sätt klarat av att snabbt ställa om till de nya villkor som Covid-19 krisen innebär. Den kraftiga börsnedgången under våren var självfallet en utmaning att klara av med de nya arbetsformerna av team på olika platser. Men det hanterades smärtfritt hos oss och våra partners med dagens digitala arbetsplatser.

Är det något som Corona tydliggjort är det finansbranschens omställningsförmåga med den accelererade digitaliseringen och ökade teknikanvändningen. Richard lyfte detta och pekade på att det gäller inom kapitalförvaltningen men även i alla övriga affärsrelationer såsom seminarier likt Global Invest Forum. För oss på AP7 har det blivit mindre resor och vi har fått färre, eller så gott som inga, besök på kontoret. Förvisso något mindre socialt men tydligt effektivare mötena vilket fungerar bra i majoriteten av fallen.

Med i panelen var även Fraser Smart, vd för British Airways Pensions. Han tryckte på att pensionskapitalet kan göra skillnad genom de tillgångar som förvaltas. Men han upplever att de ofta blir en slags ”politisk fotboll” där den brittiska regeringen är angelägen om att tvinga fram investeringar av kapitalet på ett visst sätt. Fraser Smart likväl som Richard välkomnar gemensamma hållbarhetsstandarder istället för en djungel av diverse ESG-standarder som försvårar för ett enhetligt agerande från pensionsförvaltare.

En tredje spaning Richard gav på det digitala Paris-seminariet var att hållbarhetsarbetet kommer bli ännu viktigare efter Corona. Hanteringen av krisen runt om i världen har varit lärorik. Richard noterade beklagande att det inom klimatfrågorna saknas den gemensamma handlingskraft som setts inom Covid-19 hanteringen. De extrema åtgärderna som politiker fattade, att i princip stänga ner hela länder på kort tid, visar att allt är möjligt om man vill och upplever allvaret. Men det måste till standarder och gemensamma överenskommelser som kapitalförvaltare kan utgå ifrån i sin ägarstyrning gentemot bolag för att finansbranschen ska kunna agera mer kraftfullt och enat.

Vi kommer se ytterligare ökat engagemang i hållbarhetsfrågorna inom finansbranschen, då effekterna av Corona har ökat fokuset på hållbarhetsfrågorna ännu mer. Coronakrisen har slagit hårt mot globaliseringen och därmed fattiga länder som gör att FN:s hållbarhetsmål blir ännu viktigare att hantera.