Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur mäter man bäst ESG-effekten pensionspengar kan uppnå?

Inom temat Hållbar effektmätning har AP7 tittat närmare på mätningen av samhällsnyttan av investeringar och ägarstyrning.

I samband med avslutningen av temat bjöd Johan Florén, chef ESG och Kommunikation AP7, in till ett samtal för att gå på djupet i ämnet tillsammans med Maria Håkansson, vd Swedfund, Lisa Beauvilain, Head of Sustainability & ESG Impax Asset Management och Emma Sjöström, forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

Diskussionen avhandlade frågor såsom: Hur uppnår man effekt som investerare? Hur mäter man det bäst? Hur mäter man direkta och indirekta effekter? Varför är det viktigt att mäta? Hur väger man negativa mot positiva ESG-effekter i investeringar?

Se hela samtalet här:

Inom temat Hållbar effektmätning har AP7 utforskat redovisningen av samhällsnyttan av investeringar och ägarstyrning och publicerade en avslutande rapport från temaarbetet.

Att mäta hållbarhetseffekter är mer komplicerat än finansiella resultat. Inte minst skillnaden på direkta och indirekta effekter.

SE FILM: Hur mäter man direkta och indirekta effekter av investeringar?

– Det är olika värde i investeringar beroende på var man gör investeringen. Investerar man i ett sjukhus så kan värdet vara väldigt stort ute på landsbygden, men det femte sjukhuset i en storstad har kanske inte lika stort värde. Så det är viktigt att ta hänsyn till kontexten. En väldigt viktig del i det vi gör är att utrusta våra portföljbolag med kompetens och förutsättningar att hantera de risker de ser på vägen, säger Maria Håkansson, vd Swedfund.

Utmaningen inom mätning är även att hållbarhetsförändring sker över lång tid och är svåra att härleda till specifika insatser då de ofta sker genom samarbeten och i komplexa samhällsmiljöer. Därmed finns det utmaningar med att standardisera alla mätningar.

– Ja det är svårt att härleda tillbaka till en viss aktör eller mätning. Det finns även risk att stort fokus på mätning leder till aktiviteter som låter sig mätas även om det inte är de viktigaste, säger Emma Sjöström, forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

SE FILM: Vad skiljer en Impact first-investering och ESG-investering?

Kontextualisering, standardisering och nettonollutsläpp var ämnen som diskuterades med fokus på möjligheter framåt. Lisa Beauvilain, Head of Sustainability & ESG Impax Asset Management, lyfte att även om allt inte är jämförbart är det viktigt att jämföra det som går.

– Jag tror att standardisering är viktig, även om det måste vara i en kontext som är jämförbar så måste vi kunna jämföra äpple med äpple. Jag har stor optimism kring fokus på nettozero från både bolag och investerare. Det tror jag blir en katalysator för standardisering av hur man mäter miljö och klimatlösningar framöver, säger Lisa Beauvilain.

Emma Sjöström lyfte kraften i samarbeten mellan investerare.

SE FILM: Vad visar forskningen om effekt som aktiv ägare?

– En möjlighet och trendspaning kring påverkan och effekt är att institutionella investerare samverkar allt mer med bredare grepp kring hållbarhet. Istället för att bara se till ett bolag med exempelvis en dammolycka så tänker man på fler bolag med samma utmaningar. Då kan man få effekter på en helt annan skala, reflekterar Emma Sjöström.

Johan Florén avslutade med att se potentialen i att allt fler bolag och investerare antar målet om att bidra till nettonollutsläpp till 2050.

SE FILM: Hur väger man negativa mot positiva ESG-effekter i investeringar?

– Där ingår en rapportering av progress som inte är finansiella nyckeltal utan verklig förändring i företagen. Så ur ett mätperspektiv är det första gången man har något väldigt påtagligt som kommer göra nytta. Just på mätbarhetssidan är det en tveklös nytta och kommer kunna gå att utvärdera, säger Johan Florén.

SE FILM