Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hur minskas risken i Såfa?

Tidigare i dag pratade jag med en sparare som undrade hur risken minskas i AP7 Såfa efter åldern samt om det är möjligt att behålla en hög risknivå även om man blir äldre.

Hur minskas risken efter spararens ålder?
AP7 Såfa har en livscykelprofil. Det betyder att risken är åldersanpassad till den enskilde individen och skruvas ner för varje år från och med 56 års ålder. AP7 Såfa har hela innehavet placerat i AP7 Aktiefond tills du är 55 år. Sedan ökar andelen i AP7 Räntefond successivt med cirka tre procent varje år och andelen i aktiefonden minskar med motsvarande tre procent. När du är 75 år är risken som lägst i AP7 Såfa och då är innehavet 1/3 AP7 Aktiefond och 2/3 AP7 Räntefond.

Om jag är 55 plus och inte vill minska risken hur gör jag då?
Då kan du välja att byta från AP7 Såfa till AP7 Aktiefond. AP7 Aktiefond kan du välja enskilt eller i kombination med upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget.

Om du med åren känner att du vill minska risken kan du antingen byta tillbaka till AP7 Såfa eller välja AP7 Offensiv (3/4 AP7 Aktiefond och 1/4 AP7 Räntefond) med hög risknivå eller AP7 Balanserad med lika delar aktie- och räntefond.

Louise Svensson