Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Hur påverkar utebliven löneökning pensionen?

Coronapandemin har fått stora effekter. Även på avtalsrörelsen – vilket innebär att lönerevisionen 2020 skjutits upp. Men vad innebär det för din pension?

Lönen spelar en viss roll för hur stor pensionen blir, men är den avgörande? Vad betyder det att löneökningarna skjuts upp och hur påverkar det just dig?

Som det ser ut just nu vet ingen om det blir en ökning men parterna har börjat tala med varandra.

Man ska inte heller räkna med att få löneökningen retroaktivt. Många företag har gjort stora förluster, kanske tvingats slå igen eller säga upp folk och då blir färre sysselsatta och det blir en ond cirkel. De har ingen möjlighet att kanske öka lönen eller ge löneökningen retroaktivt. Sedan får man inte glömma att det skiljer sig väldigt mycket åt från bransch till bransch. Vissa går bättre än före coronapandemin och andra sämre.

Men tillbaka till huvudfrågan, hänger lön och pension ihop?

Det finns två olika pensionssystem – förmånsbestämd och premiebestämd pension.

  • Det ”gamla” systemet är den förmånsbestämda och den beräknas i förväg fram enligt ett avtal och är bestämd till ett visst belopp, vanligtvis en viss procent av lönen. Här kan man inte påverka placeringen av pensionskapitalet. Och den försäkrade behöver inte själv vara aktiv. Det är istället arbetsgivaren och försäkringsbolaget som tar den finansiella risken och ska garantera pensionen.
  • Sedan har vi den premiebestämd pensionen. Där har man däremot avtalat hur mycket pengar (premier) som ska betalas in i förhållande till lönen. Pensionens storlek beror på hur mycket pengar arbetsgivaren betalar in och hur dessa förräntas. Här kan den försäkrade ofta påverka helt eller delvis hur pensionspengarna ska placeras.

I det gamla systemet är det 10 procent på en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, som i år är cirka 42 000 kronor i månaden och därutöver 65 procent på lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär till exempel att om du ska gå i pension snart och inte får en löneökning på 1 000 kronor men hade varit berättigad till det där intervallet på 65 procent går du alltså miste om 650 kronor om året livet ut. Och det är ganska mycket pengar.

Men på det hela taget så påverkas inte tjänstepensionen så mycket för de som är pensionärer nu. Just eftersom att den är förmånsbestämd. För den yngre generationen kan börsens utveckling påverka både tjänstepensionen och förstås premiepensionen mer eftersom de har en premiebestämd pension. Skulle en liknande kris inträffa om 20 år skulle man antagligen se en större påverkan på tjänstepensionen.

Enligt den första prognosen som Pensionsmyndigheten lämnade i maj skulle inkomstpensionen minska med 1,5 procent. Men nu räknas den upp med 0,8 procent 2021. Istället beräknas pensionen minska 2022.

Prognosen för inkomstpensionens ökning om 0,8 procent innebär att en inkomstpension på 12 000 kronor beräknas öka med 100 kronor per månad från 2021.

– Vår prognos nu i juli är att inkomstpensionen ökar med 0,8 procent nästa år. Omsvängningen i prognosen beror på att genomsnittsinkomsten 2020 förväntas stiga betydligt mer än vad som prognosticerades i maj. Pandemins effekt på genomsnittsinkomsten har i prognosen delvis förskjutits från innevarande år till 2021, vilket innebär att inkomstpensionerna i denna prognos minskar först 2022. I slutet av oktober vet vi med säkerhet hur inkomstpensionen för 2021 kommer att omräknas, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Prognosen för premiepensionen 2021 är en minskning med 2,5 procent. Genomsnittlig premiepension är cirka 770 kronor i månaden.

Förutom inkomstpension och tjänstepension finns även garantipension. Garantipension får de med lägstpension. Det rör sig om cirka 800 000 personer som få det i Sverige. De pensionärer som har garantipension kan – enligt Pensionsmyndigheten – få kompensation för bortfallet.

 

LÄS MER:

Så påverkar korttidsarbetet din pension

Corona väcker liv i tankarna om medborgarlön

Hur fungerar bromsen i inkomstpensionen?

 

FOTO: Awesome Content