Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hur skapar vi hållbarhet på riktigt när det blivit så självklart?

Almedalsveckan är i halvtid. De samtal och diskussioner som hörs och syns mest handlar som förutspått om digitalisering, bostäder, samhällsplanering och integration. Hållbarhet är också det ett ämne i topp, men tillskillnad från tidigare i Almedalen står hållbarhetsfrågorna inte för sig själva, utan är självklart integrerade i alla diskussioner. Infrastruktur och kollektivtrafik diskuteras inte utan ett hållbarhetsperspektiv, digitalisering är ett verktyg för mer hållbara lösningar för näringslivet och en välvillig tolkning av partiledarnas tal är hållbarhet så självklart att det inte behöver nämnas.

VA

På Veckans Affärers #vaalmedalen seminarium om hur hållbarhet skapas från grunden fick paneldeltagarna Håkan Nyberg, Nordnet, Klas Eklund, SEB, Anna Ryott, Swedfund och Johan Bygge, EQT svara på frågan hur deras hållbarhetsarbete ser ut om fem år. Klas Eklund trodde att hans tjänst hållbarhetsekonom inte skulle behövas utan vara en så integrerad del av verksamheten. Johan Bygge svarade liknande – hållbarhetsexpert är snart en hygienfaktor. Anna Ryotts femårsspaning handlade om att fler och fler bolag kommer att ta ett helhetsgrepp om frågan och koppla kärnverksamheten i bolagen till FN:s utvecklingsmål. Håkan hoppades att de ökat medvetenheten bland sina kunder så att fler skulle ställa krav på hållbarhet och att de på så sätt kan driva verksamheten framåt.

När hållbarhet blir en integrerad del av företagens kärnverksamhet uppstår risken att det handlar om allt och inget och kraven blir högre att skapa och påvisa verklig effekt av hållbarhetsarbetet. Deltagarna hos Veckans Affärer fick exemplifiera hur de skapar hållbarhet från grunden.

Klas Eklund lyfte fram finanssektorns betydelse för att accelerera hållbarhetsarbetet – ett hållbarhetsarbete med verklig effekt kräver stora investeringar och ekonomiska styrmedel – något som bankerna och förvaltarna kan bidra med.

Anna Ryott och SEK är noga när de väljer sina samarbetspartners och exemplifierade med ett projekt där HM, textilindustrin i Bangladesh och Egyptiska utvecklingsbanken tillsammans bygger upp textilindustrin i Egypten och skapar 4000 nya jobb i ett område där framförallt kvinnor stått långt från arbetsmarknaden.

Johan Bygge lade stor vikt vid ordentliga och transparenta utredningar (Due Diligence) av de företag man väljer att investera i och inte glömma deras underleverantörer. Rätt kompetens i styrelserna behövs också och för att klara det behöver man titta lite bredare i sin rekrytering av nya styrelser. EQT använder digitalisering som verktyg att effektivisera processer och därmed underlätta hållbarhet.

Seminariet gav stor tillförsikt till att vi kommer att få se mindre snack och istället mer konkret hållbarhetsarbete med verklig effekt de kommande åren. Det almedalsbesökaren kan fråga sig är när hållbarhet försvinner från Alemdalskalendariet för att det är så självklart att det inte behöver uttalas. Vad tror ni?