Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Ilustration: iStock

Maria Schultz

Hur vanligt är det med fattiga pensionärer?

Har du funderat över hur ditt liv kommer se ut när du går i pension? Kanske oroar du dig över om pengarna ska räcka till? De här grupperna löper störst risk att hamna i fattigdom.

Många grupper i samhället har upplevt försämringar i ekonomin på sistone. Priserna stiger, räntorna går upp och inkomsterna hänger helt enkelt inte med. Oro över ekonomin här och nu kan också skapa osäkerhet inför framtiden. Hur blir det nu med pensionen – och hur vanligt är det egentligen med fattiga pensionärer?

När man utvärderar pensionärernas inkomstnivåer brukar man använda ett mått som kallas relativ fattigdom. Relativ fattigdom innebär att inkomsten är lägre än 60 procent av medianvärdet av landets inkomstnivå. Gränsvärdet för måttet relativ fattigdom var 13 630 kronor per månad år 2021.

13 procent är fattiga

Andelen relativt fattiga är lika stor i gruppen pensionärer som bland övrig befolkning, ungefär 13 procent, enligt rapporten ”Varför finns det fattiga pensionärer” från Pensionsmyndigheten. De grupper som löper störst risk att hamna i fattigdom som pensionärer är kvinnor, ensamstående, de äldsta pensionärerna och utrikesfödda. År 2020 bestod gruppen fattiga pensionärer av 181 000 kvinnor och 89 000 män. Några av riskfaktorerna som är vanliga bland de här grupperna är lägre lön än snittet under yrkeslivet och lägre sysselsättningsnivåer. För utrikesfödda spelar det också in att många har färre bosättningsår i Sverige vilket leder till lägre inkomstgrundad pension och lägre garantipension.

De flesta pensionärer som kategoriseras som relativt fattiga befinner sig ganska nära gränsvärdet som år 2021 alltså var 13 630 kronor per månad. Hur ekonomin i landet som helhet utvecklas påverkar var gränsvärdet hamnar. I en högkonjunktur ökar medianinkomsten i samhället samtidigt som pensionerna inte påverkas. Det gör att gränsvärdet för relativ fattigdom höjs och fler pensionärer riskerar att halka efter i inkomstutvecklingen.

Men jämför vi utvecklingen av disponibel inkomst sedan 2011–2020 har inkomsten i hela landet ökat med 16 procent. Under samma period har den disponibla inkomsten för pensionärerna ökat med 20 procent. Det innebär att pensionärer faktiskt fått det relativt bättre under den här perioden om man jämför med hela befolkningen.

Vi människor har svårt att undvika att jämföra oss med varandra. Att befinna sig i relativ fattigdom kan därför kännas väldigt jobbigt, även om man jämfört med fattiga i exempelvis andra länder har en högre ekonomisk standard. Att inte kunna delta i aktiviteter och annat som andra tar för självklart skapar känslor av utanförskap.

Men för de allra flesta kommer inte pensionen att leda till stora försämringar i ekonomisk standard. För den som arbetar och har tjänstepension finns det oftast ingen anledning att oroa sig. 2023 kommer inkomstpensionen att öka med 3 procent och garantipensionen, som följer prisutvecklingen i samhället, ökar med 8,7 procent. Då många pensionärer har en blandning av inkomstpension och garantipension innebär det att deras pension kommer att öka med en mix av båda dessa höjningar från januari 2023.