Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

I dagens Financial Times förklarar vi varför det var viktigt att stoppa Facebook

Eduardo Saverin heter en mindre känd medgrundare av Facebook som delade rum med Mark Zuckerberg på Harvard. I den Oscarsbelönade filmen The Social Network finns en scen där det går upp för Mark Zuckerbergs affärspartner, spelad av Andrew Garfield, att han just blivit utmanövrerad av övriga delägare. Genom att späda ut hans aktier har hans ägande reducerats till mindre än en procent.

Mark Zuckerberg tycks tidigt ha fått smak på denna metod för att behålla kontrollen över Facebook. För något år sedan tänkte han använda det igen, på minoritetsägarnas bekostnad. Hade han lyckats, skulle det inte bara ha drabbat AP7:s sparare ekonomiskt. Det hade sannolikt också gjort det omöjligt för övriga ägare att skydda sina sparares intressen för all framtid, då Zuckerberg hade kunnat kontrollera majoriteten av rösterna med mindre än tre procent av kapitalet.

Därför initierade AP7 en grupptalan mot Facebook för drygt ett år sedan. Länge såg det ut som Mark Zuckerberg var opåverkad av motståndet från övriga ägare. Men i slutet av september, ett par veckor innan det var dags att mötas i domstol, meddelande han plötsligt att han dragit tillbaka förslaget.

Att vi lyckades stoppa förslaget var en viktig framgång som ger nytt hopp för minoritetsägares rättigheter. Därför har AP7:s vd Richard Gröttheim skrivit en artikel i dagens Financial Times där han förklarar varför.

(för att läsa hela artikeln utan att vara prenumerant får man googla rubriken).

Johan Florén