Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

I dagens Financial Times förklarar vi varför det var viktigt att stoppa Facebook

Eduardo Saverin heter en mindre känd medgrundare av Facebook som delade rum med Mark Zuckerberg på Harvard. I den Oscarsbelönade filmen The Social Network finns en scen där det går upp för Mark Zuckerbergs affärspartner, spelad av Andrew Garfield, att han just blivit utmanövrerad av övriga delägare. Genom att späda ut hans aktier har hans ägande reducerats till mindre än en procent.

Mark Zuckerberg tycks tidigt ha fått smak på denna metod för att behålla kontrollen över Facebook. För något år sedan tänkte han använda det igen, på minoritetsägarnas bekostnad. Hade han lyckats, skulle det inte bara ha drabbat AP7:s sparare ekonomiskt. Det hade sannolikt också gjort det omöjligt för övriga ägare att skydda sina sparares intressen för all framtid, då Zuckerberg hade kunnat kontrollera majoriteten av rösterna med mindre än tre procent av kapitalet.

Därför initierade AP7 en grupptalan mot Facebook för drygt ett år sedan. Länge såg det ut som Mark Zuckerberg var opåverkad av motståndet från övriga ägare. Men i slutet av september, ett par veckor innan det var dags att mötas i domstol, meddelande han plötsligt att han dragit tillbaka förslaget.

Att vi lyckades stoppa förslaget var en viktig framgång som ger nytt hopp för minoritetsägares rättigheter. Därför har AP7:s vd Richard Gröttheim skrivit en artikel i dagens Financial Times där han förklarar varför.

(för att läsa hela artikeln utan att vara prenumerant får man googla rubriken).

Johan Florén

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.