Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

I konsumentens vindriktning

Det blåser konsumentskyddsvindar rätt igenom finansbranschen för tillfället. Storbank gör pudel efter tveksamma försäljningsmetoder. Förbud mot provisionsbonusar föreslås. Lagförslag som stärker konumentens rättigheter utarbetas. Det skruvas åt på många håll. Allt för att stärka konsumenten ställning på marknaden.

Här om dagen lämnade regeringen en proposition om att från och med 1 juli i år förbjuda telefonförsäljning av premiepensionstjänster. I framtiden kommer det att krävas en skriftlig bekräftelse av tjänsterna, om förslaget går igenom. I första hand handlar det om premiepensionstjänster, men kravet kan komma att utökas till andra finansiella tjänster.

Pensionsmyndigheten gör en rad åtgärder, bland annat höjs säkerheten för spararen vid fondbyten. Myndigheten har även krav på sig att ge individanpassad vägledning utifrån spararens livsituation.

Nya regler ska göra det lättare att lösa ett bundet bolån och därmed eventuellt också lättare att byta bank. Konkurrensen om bolånekunder ökar, vilket bör leda till bättre villkor och service för bolånekunderna på sikt.

Det är bara några exempel på vad som händer i branschen. Det är bra och välkomnas! Men vad bottnar konsumentskyddsfokuset i? Var kommer vindarna ifrån?

Är det en generationsfråga och i detta fall internetgenerationen som ligger bakom? En driven generation som ställer krav och har lättare att ifrågasätta utifrån fakta de samlat på sig från diverse jämförelsesajter. Det är ju lätt att säga sin ränta idag.

Utvecklingen av den privatekonomiska journalistiken kan vara en annan drivkraft. Där tidningarna har en mer granskande roll med fokus på helheten och i större utsträckning ger mer privatekonomiska råd. Och det i ett medielandskap som numera präglas av fler kanaler och ett snabbare informationsflöde.

Eller är det rent av avregleringarna på 80- och 90-talen som vi börjar se effekterna av? Effekterna från en tid då bankerna fick minskade krav på säkerhet och en mängd finansbolag startades. En tid sprungen ur ett snävt fokus på affären, vilket inte lämnat utrymme för reflektion över vad kundernas förtroende är värt.

Vad tror du vindarna blåser ifrån för håll?

Louise Svensson