Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Ingen motsättning mellan hållbarhet och avkastning

I förra veckan gick vi ut med en debattartikel som i princip sa att AP-fondernas existerande direktiv inte är något hinder för ett offensivt hållbarhetsarbete. Det enda tydliga begränsningen är att direktiven inte medger att pensionerna sänks.

I artikeln redogjorde vi för resultaten i en färsk undersökning som vi låtit Sifo göra som bland annat visar att tre fjärdedelar av befolkningen tycker att AP-fonderna ska bedriva ett hållbarhetsarbete. 12 procent ställer kravet att det ska leda till högre pensioner, medan 37 procent tycker att det räcker med att pensionerna inte sänks. En av fyra tycker till och med att hållbarhetsarbetet får ske till priset av sänkta pensioner.

Övriga tillfrågade fördelar sig på 18 procent som motsätter sig allt hållbarhetsarbete och 8 procent som är osäkra. Här kan ni ladda ned undersökningen AP7_Etiska placeringar_Rapport_20141007.

Vår tolkning av resultaten i allmänhet är att en majoritet av befolkningen är positiva till att AP-fonderna ”tar hänsyn till miljö och etik” i förvaltningen, som formulering i direktiven lyder. Så länge vi inte börjar sänka människors pensioner finns ett brett stöd för att vi ska fortsätta. Det är vad svenskarna förväntar sig av oss.

Däremot finns det inte ett brett stöd för pensionssänkningar, vilket vi tog fasta på i artikeln. Detta har många felaktigt tolkat som en argumentation för att hållbara och ansvarsfulla investeringar står i ett motsatsförhållande till god avkastning.

AP7 har tidigare gått igenom den forskning som finns om sambandet mellan ansvar och avkastning och konstaterar att det inte finns något stöd för uppfattningen att hållbara investeringar ger lägre avkasting. Det finns alltså inte något generellt motsatsförhållande. En dag kanske det till och med kommer att finnas ett entydigt stöd för att hållbara bolag ger bättre avkastning. Där är vi dock inte än.

En aspekt som är värd att lyfta fram i denna debatt är dock att vi och många andra ansvarsfulla investerare fattar ett antal beslut som inte har någon direkt koppling till avkastningen, utan drivs av värderingar.

Det främsta skälet att ett bolag till exempel ska respektera mänskliga rättigheter eller miljökonventioner är inte att det nödvändigtvis kommer öka lönsamheten. Det kan till och med öka bolagets kostnader. Ändå försöker vi få bolagen att följa dessa normer.

Målet är att näringslivet ska acceptera en minsta anständighetsnivå oavsett hur det påverkar deras resultaträkning.