Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Intensiva dagar med fokus på spararna

Dunkin Donuts, Gambro och Twitter är några av de företag spararna i AP7 Såfa äger via AP7 Private Equity program. Private Equity* utgör en mindre del av AP7:s placeringar– närmare tre procent av aktiefonden – och ska ses som ett komplement till de noterade aktier fonden placerar i för övrigt. Målsättningen med Private Equity-programmet är att investeringarna över tiden ska ge minst två procent högre avkastning än vad en investering i ett globalt aktieindex ger. De placeringar fonden avsätter till Private Equity har en investeringshorisont på 10-15 år innan de förväntas vara avslutade.

AP7:s förvaltningsresurser ligger till största del utanför organisationen. Utmaningen för Private Equity är att välja rätt investering för att placeringen ska ge extra pension till våra sparare.  Att hitta rätt bland de investeringsmöjligheter som erbjuds kräver både speciell förvaltarkompetens och administrativa resurser, liksom en bedömning av de investerare vi samarbetar med och den marknad vi ger oss in på.

Donking Donuts3

För att hålla kostnaderna nere har AP7 etablerat nära samarbete med flera leverantörer som är specialiserade på just Private Equity. Det är internationella företag med väl strukturerade investeringsprocesser och gedigna förvaltningsresurser, som kan visa upp goda förvaltningsresultat under lång tid.  Precis som för hela sparandet gäller det att den bästa avkastningen uppnås genom en väl diversifierad portfölj spritt på olika geografiska marknader. Det gör att innehaven finns spridda över hela världen, även om majoriteten av bolagen finns i USA.

Det personliga mötet är viktigt för att få den rätta känslan och kunna uppfatta de små indikationerna från marknaden som är omöjliga att utläsa i någon rapport. Strax innan påsk var min kollega Per och jag i USA och träffade våra amerikanska leverantörer inför den årliga utvärderingen. Under möten på plats gick vi igenom eventuella förändringar i investeringsprocess och organisation liksom resultatet för de faktiska investeringsprogrammen.

People

Vi hade några intensiva och hektiska dagar på plats för att träffa människor och bolag som arbetar med våra investeringar som är många. Totalt rör det sig om flera 100 olika företag inom olika branscher, så det blev långa dagar och många möten,  och ändå hann vi långt ifrån med att träffa alla.

Utan tvivel är det för Private Equity, liksom aktiemarknaden i stort, en hög tilltro till utvecklingen under det kommande året. Förväntningarna är höga på att företagsaffärerna ska ta fart med utgångspunkt i företagens goda kassasituation. Värderingarna har även kommit tillbaka sedan nedgången efter finanskrisen.

Resultaten är ännu inte helt färdiga för 2012 vad det gäller våra innehav, men förväntningarna är höga på att de kommande 1-2 åren ska vara gynnsamma för Private Equity-investeringar.  Med en årsavkastning på nästan 20 procent för Såfa under 2012 och ytterligare 10 procent under första kvartalet 2013 är det lätt att ryckas med i optimismen. Men pensionssparande är långsiktigt och det gäller inte minst Private Equity, som kan visa stora variationer på kort sikt. I fondens placeringar är det för tidigt att avläsa hur hela programmet kommer att falla ut, men de allra första delarna börjar närma sig sitt slutår. För dessa går det att konstatera att utfallet klart överstiger förväntningarna. Det kändes fint att återvända hem till påskfirandet i Sverige med det i bagaget. Stärkta av att ha nått ytterligare ett steg mot vårt dagliga mål – att ge våra sparare mer i pension.

Ingrid Albinsson & Per Olofsson


* Private equity-bolag investerar i onoterade företag med aktivt ägande och lång placeringshorisont.

Relaterade ämnen