Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Invandring är positivt för pensionssystemet

Invandring är viktig för framtidens pensioner och vårt pensionssystem, det konstaterade Fredrik Reinfeldt på Pensionsdagen i förra veckan.

Vårt pensionssystem bygger på att vi som arbetar idag betalar pension till dagens pensionärer – det är en ”överenskommelse mellan generationerna”. Ju fler som jobbar desto bättre för pensionerna. Det bloggar Monica Petersson om och säger att vi har ett stabilt system idag som inte tillåter att skulderna blir större än tillgångarna.  Men om vi inte ska hamna i ett läge med sjunkande pensioner som en konsekvens av att den äldre befolkningen ökar i större takt än den yrkesverksamma så behöver vi invandring.

Invandringen kan på kort sikt innebära ökade kostnader men på lång sikt är det positivt för våra pensioner. En förutsättning är att lyckas med integrationen, det vill säga att de som invandrar får ett arbete.

Louise Svensson