Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

ISK eller kapitalförsäkring – vad ska jag välja?

Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring har varit i ropet i höst sedan regeringen föreslog en höjning av skatten för kontona i höstbudgeten.

De är fortfarande två bra alternativ för långsiktigt privat sparande. Där du inte behöver betala skatt när du tar ut dina pengar utan istället betalar en schablonskatt på insatt belopp. Tänk dock på att du bör ha en förväntad avkastning som överstiger den skatt du betalar för sparformen. I dag kan till exempel räntefonder vara svårt att motivera då avkastningen är låg eller nästan inget alls.

Men när bör jag välja det ena eller andra?

Sharon Lavie på Ikano Bank gjorde nyligen en jämförelse mellan alternativen. Här hittar du en lista som sammanfattar några plus med respektive sparform och hur de skiljer sig åt,

Fördelar ISK:

+ Du kan kvitta din schablonintäkt från ditt ISK mot kapitalförluster vid deklaration. Du kan exempelvis kvitta schablonintäkten mot en ränteutgift. Det går inte med kapitalförsäkring.

+ Du kan ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte beskattas. Du kan också enkelt byta bank för ditt ISK. Med en kapitalförsäkring är du ofta bunden till försäkringen under en viss tid och återköp kostar. Vill du ta ut pengar i förtid får du betala en avgift som kan vara hög.

+ Du äger själv tillgångarna på kontot och omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin. Med en kapitalförsäkring har du inget investerarskydd – ett försäkringsbolag äger tillgångarna i försäkringen och du har en fordran på försäkringsbolaget.

+ Du får rösta på bolagsstämmor om du äger aktier. Det får du inte med kapitalförsäkring.

Fördelar kapitalförsäkring:

+ Du kan välja förmånstagare, alltså vem som ska få pengarna och när. Därför passar kapitalförsäkring bra om du exempelvis sparar till dina barn eller barnbarn. Med ISK får du lösa detta på annat sätt – exempelvis genom att upprätta juridiska dokument om det är ditt barns konto fast det står i ditt namn.

+ Du kan välja en försäkring med löpande månadsutbetalningar. Detta är olika för olika kapitalförsäkringar – en del betalas ut som ett engångsbelopp vid löptidens slut medan andra betalas ut månadsvis under en längre tid. Denna möjlighet finns inte med ett ISK.

+ Du kan teckna olika typer av försäkringsskydd. Återbetalningsskydd ingår, men mot avgift kan du även teckna livsvarig utbetalning, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring. Detta är inte aktuellt med ett ISK.

En smaksak alltså. Viktigast är såklart att se till dina och din familjs behov – och att spara överhuvudtaget.

Louise Svensson