Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Jobb, karriär eller arbetet som ett kall

Nytt år och nya utmaningar. Efter några härliga jul- och nyårsdagar med familjen och en första arbetsvecka som kanske inneburit en rivstart efter ledigheten kan det behövas lite reflektion och eftertanke kring jobbet. Här kommer ett gästinlägg från Mimmi som vid ett par tillfällen tidigare bloggat hos oss. Hennes blogginlägg bygger på en studie som State Street tagit fram.

mimmi_2

Jobb, karriär eller arbetet som ett kall
Hur ser du på ditt arbete? Som ett jobb, en karriär eller ett kall? Faktum är att ditt svar på frågan har betydelse för hur väl du fungerar i din yrkesroll och hur engagerad du är på jobbet samtidigt som det även påverkar ditt välbefinnande.

De som ser sitt arbete som ett jobb, engagerar sig bara i arbetet på grund av de materiella fördelarna jobbet medför. Arbetet i sig är inte intressant. Det är bara ett medel för att uppnå ett annat resultat, som till exempel att få en lön.

Personer som ser sitt arbete som en karriär har en djupare mening med sitt arbete än att bara få en lön. De ser sitt arbete som en möjlighet att avancera och utvecklas. En del karriärmänniskor ifrågasätter dock meningen med och vikten av vad de gör.

De som ser sitt arbete som ett kall är personer som däremot känner att de är en del av något större än sig själva.  De arbetar för att de tror att de bidrar till något viktigt. Deras värderingar återspeglas i det arbete de genomför och de ifrågasätter sällan meningsfullheten i det de gör.

Baserat på data från närmare tusen professionella investerare, blev det tydligt att människor som känner ett kall, i högre grad verkar i en speciell arbetsmiljö. En miljö som skapar grogrund för att internalisera organisationens övergripande mening, raison d’etre. Något som är viktigt för en organisation då det leder till högre nivåer av förtroende och välbefinnande samt bättre resultat, högre kundnöjdhet och större engagemang bland medarbetarna.

I studien var det en minoritetsgrupp av de professionella investerarna som uppgav att deras främsta orsak till att arbeta i förvaltningsbranschen är för att hjälpa kunder och organisationer att nå sina långsiktiga finansiella mål.

Dessa individer drivs i högre grad än andra av att vara en del av något som är större än dem själva, och de är betydligt mindre drivna av pengar än andra. De upplever även mindre ekonomisk och känslomässig press i sin organisation. Dessutom uppger dessa individer att de i högre grad arbetar i en kultur som främjar en internalisering av organisationens övergripande mening. De ser också, i större utsträckning än andra, på sitt jobb som ett kall.

Som ett resultat, visar de betydligt högre nivåer av engagemang för sitt uppdrag i organisationen och tar mer ansvar och ägandeskap för problemen som uppstår. De visar dessutom högre nivåer av långsiktigt värdeskapande och nöjda kunder.

Kundfokuserade individer visar tydligt att hur vi ser på vårt arbete har stor betydelse. Både när det gäller resultat och välmående Dessa personer är inte bara mer engagerade, de tar också ett personligt ansvar för de utmaningar som organisationen står inför. Detta är extremt kraftfull, särskilt för en bransch som står inför stora utmaningar och strukturförändringar.

Kundfokus och det bästa för kunden är ett övergripande mål som hela branschen borde sträva efter. Vi har mycket att lära av denna grupp för att nå större framgång. För att framgångsrikt navigera i en föränderlig miljö är anpassningsförmåga och lärande nödvändigt. Engagemang och ansvar är bränslet som behövs för att driva denna process.

Mimmi Kheddache-Jendeby
Senior Research Strategist – Center for Applied Research