Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Pensionsmyndighetens rapport visar att det är lönsamt att vara jobbonär. Foto: Pikwizard

Maria Schultz

Jobbonär kan vara en riktigt lönsam affär

Antalet jobbonärer har ökat kraftigt de senaste åren i alla åldrar mellan 62-75 år och motsvarar idag över 264 000 personer. Så vad kännetecknar en jobbonär? De både arbetar och tar ut sin pension samtidigt. Och i en rapport från Pensionsmyndigheten visar det sig att det är lönsamt att vara just jobbonär.

– Fördelen är att jag tar de jobb jag vill, säger Thomas Odell 73 år, till SR på frågan om varför han valt att fortsätta jobba samtidigt som han tar ut pension.

Tomas Odell har testat på många olika yrken inom it, industri, trädgård och måleri. Men nu arbetar han via en veteranpool vilket ger flexibilitet och valmöjligheter. Han jobbar några dagar i veckan och jobbet handlar för honom om det sociala.

– Att jobba när man har gått i pension har flera syften, det är klart man gillar pengarna, men det är inte det viktigaste, utan det är att man finns i ett sammanhang, säger han till SR.

Men den ekonomiska aspekten är ändå viktig för väldigt många jobbonärer. Då många pensionärer lever med låga pensioner och då kan en extra inkomst dryga ut kassan rejält.

Och antalet jobbonärer, likt Thomas Odell, bara ökar och motsvarar idag 16 procent av hela pensionärskollektivet. Men vad beror det på?

I Pensionsmyndighetens rapport kan man tydligt se att trenden inte enbart är svenskt fenomen utan liknande utveckling har skett i de flesta OECD-länderna. Delegationen för senior arbetskraft menar att utvecklingen i mångt och mycket beror på att de äldres hälsa avsevärt förbättrats och det in sin tur gör att man orkar och vill arbeta allt längre.

– Troligtvis kan det ha att göra med att vi ser en förbättrad hälsa och ork. Man skulle kunna tänka sig att det finns ekonomiska rationaliteteter bakom, alltså att man behöver arbetsinkomster parallellt med sin pension, och det är vissa som också anger det när vi frågar. Men de allra flesta uppger ändå att motivet har att göra med att man tycker att det är roligt att vara kvar på jobbet, säger, Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

En annan sak man lyfter i rapporten är att det skett i skifte i typen av arbete som utförs. Idag är det mindre kroppsarbeten och istället fler automatiserade jobb, samt att de äldres utbildningsnivå har höjts. Sedan spelar pensionsreformen och förändrade skatteregler också roll. Det har bidragit till att det är mer lönsamt att arbeta längre upp i åldrarna.

2009 infördes förhöjt grundavdrag för äldre och efter det kom flera skattesänkningar samt höjt jobbskatteavdrag. Det innebär att är man 66 år eller äldre betalar man endast 8 procent inkomstskatt på löneinkomster upp till 233 000 kr (gäller 2021), något man kan jämföra med 20 procent på samma inkomster för någon som är yngre än 66 år. Det kan alltså vara bra at ha koll på att skatten är genomgående lägre från det år man fyller 66 år både gällande arbetsinkomst och pensionsinkoms.

 

Pensionsmyndighetens ex: För ett typfall med lönen 32 000 kronor i månaden (2021) ger halvtidsarbete fram till 66 års ålder kombinerat med halvt uttag av allmän pension från 63 års ålder 1 900 kronor mer i allmän pension per månad livet ut jämfört med om personen istället gått helt i pension vid 63 års ålder. Totalt sett kommer det ha gett en ökad inkomst på en halv miljon kronor efter skatt fram till 86 års ålder, jämfört med en pensionering vid 63 års ålder.
Om samma typfall istället jobbar ett extra år med halvtidsarbete och halvt uttag av allmän pension, från 65 till 66 års ålder, så ger det ungefär 700 kronor mer i månaden livet ut i allmän pension. Den totala inkomsten ökar då med drygt 160 tusen kronor efter skatt fram till 86 års ålder.

 

– Det är viktigt att påpeka att våra beräkningar baseras på typfall och inte på verkliga personer. Många olika faktorer påverkar hur mycket eller lite det ger i pension att jobba och ta ut pension samtidigt. Men förutom att fortsatt arbete ger ett ökat intjänande till pensionen så ger det även en ökad inkomst här och nu, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

 

Fakta Pensionsmyndigheten: Bra att känna till innan beslutet att bli jobbonär

• Du får högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från och med januari det år du fyller 66. Den lägre skatten på arbetsinkomster från och med det 66:e levnadsåret innebär till exempel att en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år medan samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder. Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket.

• Pensionsutbetalningar som sker innan ditt 66:e levnadsår beskattas högre än pensionsutbetalningar från och med ditt 66:e levnadsår. Vid en pension på 15 000 kronor per månad betalar man 27 procent i skatt innan 66 års ålder medan man betalar 17 procent skatt på samma pension från och med det 66:e levnadsåret.

• Du blir billigare att anställa från och med ditt 66:e levnadsår. Förutom att din egna inkomstskatt minskar så minskar också arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent (endast ålderspensionsavgiften betalas in).

• Skatten kan bli onödigt hög om din arbetsinkomst och din pension tillsammans blir högre än gränsen för statlig skatt. För dig som är yngre än 65 år går den gränsen vid 44 758 kronor per månad före skatt, år 2021.

• Det är olika regler mellan att ta ut allmän pension och tjänstepension i kombination med arbete. Många tjänstepensionsavtal kräver att du går ner i arbetstid i motsvarande grad som du tar ut tjänstepensionen innan 65 års ålder. För personer med löner som överstiger 42 625 kronor per månad (2021) kan deltidsarbete få en större negativ effekt på tjänstepensionen. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att få veta hur deltiden påverkar dig.

• Om du är eller skulle bli arbetslös innan 65 års ålder så minskas din dagpenning från A-kassan med beloppet för din pension. Det gäller oavsett om det är din allmänna pension eller en tjänstepension du tar ut. Sjukersättning eller sjukpenning påverkas dock inte av pensionsuttag.

• Med de förändrade reglerna kring lagen om anställningsskydd har du rätt att arbeta till 68 år och från och med 2023 till 69 år.

• Att gå ner i arbetstid är alltid en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.