Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Direct Media, StockSnap

Maria Schultz

Jobbonärerna: Inkomsten har födubblats hos 80-åringar

För två år sedan gjorde Alecta en undersökning på hur många som fortsätter att arbeta efter pensionen. Idag jobbar till exempel dubbelt så många 80-åringar som för två år sedan när Alectas första studie kom ut. Och jobbonärerna som Alecta valt att kalla gruppen blir allt fler – man skulle kunna säga att dagens 70-åringar är som gårdagens 50-åringar.

Och det tycks enligt den undersökning Alecta gjort via SCB inte handla om att de måste jobba vidare utan de gör det för att de känner lust och att de är friskare och piggare allt högre upp i åldrarna. De menar också att de fortfarande har mycket kvar att ge av sin kunskap och erfarenhet.

Enligt undersökningen har  var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring fortfarande har inkomst av arbete. Man har analyserat sammanlagt 3 miljoner individers inkomster i åldern 55-85 år.

– Att allt fler har börjat välja sin egen pensionsålder är riktigt bra. Våra liv ser ju väldigt olika ut och det som passar perfekt för någon kan vara helt fel för någon annan. Därför är den gamla normen med en enda pensionsålder för alla – oavsett yrke, hälsa och personliga drivkrafter så klumpig. Det sättet att tänka börjar vi äntligen lämna bakom oss, och det är verkligen på tiden, säger Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

Det handlar om cirka 350 000 personer över 65 år som arbetar samtidigt som de tar ut pension. Och sant är att vi blir äldre, men det handlar också om att vi i allt högre grad är friskare högre upp i åldrarna.

Och på frågan varför många väljer att fortsätta jobba, fick Alecta bland andra svaret att de trivs med jobbet, att de har ett kunnande som de vill få användning av och att de upplever att det är bra för hälsan att ha en fot kvar i arbetslivet.

Rent logiskt innebär fler år av arbete att man hinner avsätta mer av pensionen och det blir några fler års avkastning, samt att utbetalningarna fördelas på färre antal år. Den effekten gör att det också blir högre pensioner. Vilket inte är så dumt för dem som väljer att fortsätta att jobba.

Men man får inte glömma att det också finns en stor grupp människor som uppger att de inte skulle orka fysiskt, lika stor andel upplever att de inte skulle orka mentalt. Det handlar om var fjärde person över 55 år. Men det är viktigt att de som kan och vill får jobba vidare.