Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Alectas pensionsekonom Staffan Ström och Kreabs seniorrådgivare John Mellkvist om hur man bäst får ihop jobb och pensionärsliv. Foto: Foto: iStock, Magnus Ragnvid, Alecta

Maria Schultz

”Jobbonärerna” ökar – så kombinerar du jobb med pension

Fler och fler väljer att kombinera pensionärslivet med arbete och bli en så kallad ”jobbonär”. Men hur gör du det allra bäst?
AP7 har pratat med två experter – Alectas pensionsekonom Staffan Ström och Kreabs seniorrådgivare John Mellkvist.

Två färska studier från Alecta och Jönköping International Business School visar att allt fler svenska pensionärer blir “jobbonärer” – alltså kombinerar sin pension med att jobba.

Idag arbetar fler än 416 000 65-plussare och många av dem samtidigt som de tar ut sin pension.

Alecta har hand om tjänstepensionen för 2,6 miljoner privatpersoner och 35 000 företag i Sverige. I år kom Jönköping International Business School och Alecta med två olika jobbonärsstudier. “Jag tycker att de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Jönköpingsforskarna har studerat attityder, vi har studerat verkligt utfall”, säger Staffan Ström, pensionsekonom hos Alecta. Foto: Alecta

– Vårt sätt att gå i pension håller på att förändras ordentligt. Förr var det vanligaste att man slutade sin heltid vid 65 år, avtackades, fick en blomsterkvast och gick hem. Idag är det mycket vanligare att folk väljer att fortsätta jobba om man vill och kan – och det är väldigt bra. Att alla ska sluta vid samma ålder är väldigt konstigt i grunden, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Pension idag behöver alltså inte vara en viss tidpunkt, utan snarare en process. 

– Några kanske börjar trappa ned i 60-årsåldern och jobbar deltid till 70 eller längre. Att det är så många som över 400 000 är fler än jag trodde. Och att åtta av tio gör det för att man vill och mår bra av det känns ju väldigt kul, säger Staffan Ström.

Även John Mellkvist, rådgivare på Kreab och expert på ålderism samt författare till “Välj din ålder” ser att studierna bekräftar en pågående global trend.   

– Sverige har näst högst sysselsättningsgrad bland senior arbetskraft i hela EU. När jag har pratat med exempelvis franska medier är de därför intresserade av hur vi gör här. Där blir det uppror när pensionsåldern höjs två år, men här blir det inte alls lika starka reaktioner. 

John Mellkvist menar att statistiken som visar hur mycket hälsan har förbättrats för våra seniorer, i kombination med ett ökande genomslag för det livslånga lärandet, gör att möjligheterna att fortsätta arbeta aldrig varit bättre.

– Den växande andelen yrkesaktiva seniorer i Sverige skulle inte existera om merparten hade kroknat vid 65. Många arbetar vidare av egen vilja, för andra är det en nödvändighet – för att pensionen inte räcker till ekonomiskt. 

Något han spår är att vi kommer se allt fler som börjar på nya jobb efter pensionen men också fler som går tillbaka till sina gamla arbetsplatser, eller startar egna verksamheter.

– Det gäller att identifiera var man är mest behövd. Erbjud också flexibilitet – så att arbetsgivaren inte behöver köpa hela din kompetens, utan de delar som är mest intressanta, för dem och för dig. Berätta vad du kan tillföra – kanske att coacha yngre medarbetare eller att fungera som ett socialt och moraliskt ankare på kontoret. Lista vad du helst vill investera din tid i.

Både John och Staffan ser att många känner att de har mycket kvar att ge i arbetslivet, men inte vill jobba heltid.

– Många vill ha en tillvaro där de uppnår livsbalansen som de drömt om hela livet, säger Staffan och John håller med:

Arbets- och kompetensbrist kräver fler jobbonärer, ser John Mellkvist, senior PR-konsult på Kreab, föreläsare, framtidsspanare och författare till “Välj din ålder”. Foto: Magnus Ragnvid

– Om det möjliga arbetslivet görs längre blir det både mindre stressande och betydligt mer hållbart än idag. Det skulle dämpa den typiska karriär-stressen i medelåldern när allt ska förverkligas och då vi har flest åtaganden – småbarnsliv, karriär och mycket annat som konkurrerar om vår tid. Idag slits vi mellan så mycket under den här perioden i livet, men om det går att dra ut tidslinjen blir livet lättare för många. 

Han tror att vårt synsätt och den starka normen att gå i pension vid 65 behöver omprövas.

– Både arbetssökande och arbetsgivare behöver tänka om. Det finns ett utbrett beteende av “nudging” och påtryckande. Redan efter 60 börjar många få frågor om hur länge man har tänkt jobba. Undvik att påtala det i onödan som arbetsgivare och utgå från att människor själva vill ta upp det.

Staffan ser att svenska folket redan börjat ställa om utifrån att vi lever längre och är allt friskare och piggare långt upp i åren. 

– Nu är det dags för politiken och arbetsplatserna att också göra det. Fortfarande är alltför många regler och uppfattningar knutna till att det skulle finnas en enda pensionsålder, trots att människors drömmar, förutsättningar, ekonomi och hälsa ser så olika ut. Arbetsgivarna behöver bli bättre på att förutsättningslöst föra en diskussion med varje individ om hur arbetslivet efter 60 ska se ut. Och ur arbetsgivarnas perspektiv är de äldre en guldgruva – det handlar ofta om väldigt lojala och engagerade medarbetare med lång erfarenhet och de stökigaste åren i livet bakom sig. För 50 år sedan ställde vi i Sverige om för att både mammor och pappor skulle kunna vara föräldralediga. Nu är det dags att ta nästa stora kliv – att möjliggöra för fler att kunna leva som jobbonärer.

Fakta: Så många pensionärer jobbar

 • Var tredje 60-plussare i Sverige är idag jobbonär eller planerar att bli det. 
 • Tittar vi bland medelinkomsttagare har drygt fyra av tio 67-åringar fortfarande inkomst från arbete. 
 • Vid 70 års ålder förvärvsarbetar drygt 8 000 kvinnor (13 procent) och 13 000 män (25 procent).
 • Vid 80 års ålder förvärvsarbetar 5 procent av kvinnorna och 12 procent av männen. 
 • De flesta jobbonärer arbetar deltid.
 • Trenden ses inte som något tillfälligt. Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar och för att få ut samma nivå på pensionsinkomst krävs ofta ett längre arbetsliv. 

Fakta: Johns tips till dig som tänker dig ett jobbonärsliv

 • Se över dina villkor i tid – vad gäller när du faktiskt bestämmer dig för att arbeta längre än 65? Och dito om du låter bli.
 • Få koll på om du behöver stärka upp din pension rent ekonomiskt. 
 • Lista vad du vill göra mer respektive mindre av framöver. Det gör det lättare att se en fortsättning. 
 • För sedan en diskussion med din arbetsgivare om det är möjligt och önskvärt i tid. Passa på medan du själv känner att du är efterfrågad – då har du ett bättre förhandlingsläge än att det dröjer och arbetsgivaren blir sugen på att avsluta. 

Fakta: Staffans tips till dig som tänker dig ett jobbonärsliv

 • Ta reda på hur din ekonomi som pensionär kommer att se ut – genom att logga in på minpension.se.
 • Prata med din arbetsgivare i god tid om dina önskemål.
 • Fundera på om du vill fortsätta med den tjänst du har, vara kvar hos samma arbetsgivare men med andra arbetsuppgifter eller om du vill prova på någonting helt nytt. Många som vill ha en nytändning hittar det genom att jobba genom någon av de veteranpooler som finns på många håll i landet. 
 • Kontakta pensionsbolagen som förvaltar dina pensionspengar och meddela dem  när och hur du vill ta ut dina pengar. Den allmänna pensionen går att pausa, men tjänstepensionen går inte att pausa när du väl börjat ta ut den. Tänk till före alltså, och håll koll på gränsen för statlig skatt.
 • Många liv- och sjukförsäkringar upphör eller gäller med andra villkor när du fyllt 65 år. Kontakta försäkringsbolaget och kolla vad som gäller.

Källa: Alecta