Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Johan Kuylenstiernas #framtidstankar

Finanssektorns största utmaningar ligger i transformeringen; att lyckas visa att hållbara investeringar är lika lönsamma som traditionella.

 Vi har intervjuat Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute (SEI), om finanssektorn ansvar för ett mer hållbart samhälle.

Johan Kuylenstierna

 

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och alla är överens om att finanssektorn har en central roll att spela, frågan är vilken. Vad tycker du?
Det finns många utmaningar att ta tag i men om jag ska sammanfatta de tre viktigaste, ser det ut så här:

  1. Om vi ska kunna få till ett samhälle med klimatsmarta lösningar, till exempel effektivt jordbruk och hållbara städer, så kräver den omställningen väldigt stora investeringar och då spelar ju finanssektorn en otroligt viktig roll. Att möjliggöra investeringar är finanssektorns klassiska roll och den ser inte annorlunda ut i det här sammanhanget än om man jämför med andra stora samhällsinvesteringar.
  2. Finanssektorn har väldigt stor makt i och med att de har så stora möjligheter att påverka investeringsbeslut. Här kan de vara väldigt proaktiva och bidra till att omställningen till ett hållbart samhälle blir av och att rätt affärsidéer prioriteras, det vill säga de som är bra för klimat, hållbarhet och inte minst för den egna affären.
  3. I vissa fall måste finanssektorn kunna göra bedömningen att det är rätt att stoppa en investering, när den går emot ett hållbarhetstänkande. Man måste kunna göra en korrekt riskanalys, helt enkelt.

Vilken eller vilka tycker du är finanssektorns största framtida utmaningar för att ta sig an klimatutmaningen?
Finanssektorns största utmaningar ligger i transformeringen. Precis som att det är en stor utmaning för alla branscher att hitta nya energilösningar och transportlösningar, så står även finansbranschen inför liknande utmaningar. De måste kunna visa att de hållbara investeringarna är lika lönsamma som de mer traditionella. En stor utmaning är att få in ett långsiktigt tänkande i investeringarna. Till exempel kommer andra typer av affärsmodeller att krävas. De nya energilösningarnas lönsamhet måste ses på mycket längre sikt jämförelsevis med de traditionella. Om man ser rent historiskt har stora investeringar inneburit stora vinster för samhället, till exempel för att komma bort från den värsta fattigdomen. När det gäller investeringar i en hållbar omställning kommer de som investerar kanske inte få snabb avkastning och här måste man hitta nya lösningar. Vilken roll ska den privata sektorns investeringar spela via de statliga investeringarna? Aktieägarna vill ju fortfarande tjäna pengar och man måste lösa tanken på vinst och kunna kombinera den med samhälleliga prioriteringar.

Alltid när ny teknik eller nya lösningar presenteras, som idag med el- och hybridbilar, så finns det en risk att man investerar i fel lösning, satsar på fel häst, helt enkelt. Finansbranschens utmaning kommer här att bli att kunna vara både försiktiga och i framkant. Man måste ha en starkt utvecklad kapacitet för klara av att utvärdera hållbarhet i nya lösningar från många olika perspektiv. Annars blir risken stor att man fokuserar endast på klimatutmaningarna och glömmer andra utmaningar som dessa för med sig, t ex att man satsar på visserligen hållbara lösningar men som kräver mycket av andra naturresurser, som ofta också är begränsade.

Finansbranschen måste alltså förstå att det krävs en bredare kunskap för att kunna ge råd till sina investerare än det gjort tidigare och själva investera i denna.

Vem eller vilka inspirerar dig gällande hållbarhetsfrågor? Vem eller vilka skulle du säga är förgrundsfigurer?
Det finns så många personer som är inspirerande, men det är lätt att man lyfter personer som är kända utåt medan de egentliga hjältarna är de som jobbar i det tysta ute i verksamheter, både privata och statliga. Deras arbete ligger ofta i framkant och de drar ett stort lass med att försöka åstadkomma förändring där den är rätt långt borta. De arbetar varje dag för att åstadkomma förändringar och visa på lönsamheten i dessa, ofta i motvind. Dessa personer borde få ett mycket högre erkännande.

Även i finanssektorn finns många som gör mycket skillnad, till exempel många CSR-ansvariga.

En annan sak som är viktig att framhålla är alla de personer som bidragit till stora och positiva förändringar i samhället i stort, till exempel politiker som Nelson Mandela. Även dessa förändringar är otroligt viktiga för den hållbara utvecklingen, som är helt beroende av att hela samhället förbättras för de stora fleratalet och inte bara en liten minoritet. Klimatproblemet kan aldrig lösas om inte en rad andra samhällsproblem löses samtidigt.

Vilka borde man följa på Twitter om man är särskilt intresserad av den här sortens frågor?
Förutom SEIs egna Twitterkonton så rekommenderar jag Världsbanken, alla FN-organ och EUs olika avdelningar. Jag tipsar också gärna om utvecklingsbankerna, organisationer som World Resources Institute och även tex New Climate Economy.