Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Jonas Gyllenkrook: Pyramiden behöver insikt och stöttning

Den välkända pensionspyramiden ritar jag ofta upp när jag håller föredrag. Jag upplever att de flesta känner igen den och förknippar den med pensionens olika delar – allmän pension i grunden, tjänstepension i mitten och privat sparande i pyramidens topp.

Som det ser ut idag anser jag att, den i grunden bra och pedagogiska pyramiden, behöver förbättras och förfinas. För det är faktiskt så att dagens och framför allt morgondagens pensionärer blir allt friskare och lever således längre. Det är i och för sig glädjande, men innebär att vår pyramid behöver stöd för att förbli hållbar och stadig.

Här är några förbättringsförslag från mig så att inte pensionspyramiden behöver liknas med ”lutande tornet i Pisa” i framtiden,

  1. Mycket av pensionen är idag premiebaserad och då blir ränta-på-ränta-effekten oerhört viktig. Jag skulle vilja säga att det därför är viktigare att börja jobba tidigt snarare än att jobba länge. Om man kan spara 400 kr i månaden ger det cirka 1 miljon på 40 år! (Bygger på en årlig avkastning om 7 procent).
  2. Genom att införa tre terminsystem på högskolan kan staten påskynda inträdesåldern i arbete och därmed även intjänande av pension.  Eventuellt skulle även viss avskrivning av CSN-skulden när du börjar arbeta leda till att ungdomar snabbare kommer i förvärvsarbete.
  3. När det gäller tjänstepensionen, så är den viktigaste och ”billigaste” förbättringen givetvis att sänka inträdesåldern så att man tidigare kan börja tjäna in till sin tjänstepension. Idag är det 25 år som gäller för de flesta kollektivavtal.
  4. Att höja pensionsavsättningarna till både den allmänna pensionen och tjänstepensionen är näst intill ett måste, vilket särskilt tydliggörs vid införandet av flexpension. Återigen har vi ett ”problem” att vi lever för länge!

När det gäller toppen av pyramiden – det privata sparandet som är så svårt – MÅSTE det ske kraftfulla förbättringar! Då i princip hela Europa tydligt vill att medborgarna själva skall förstå vikten av eget sparande och därför försöker finna skattegynnat sparande, så gör vi tvärt om i Sverige.

5. Ett förslag är Kapitalpension, vilket är en försäkringsform som blandar skatteklasserna kapitalförsäkring och pensionsförsäkring, därav namnet kapitalpension. Inbetalningar sker med beskattade      medel och alla utbetalningar är fria från inkomstskatt (som kapitalförsäkring). Utbetalning kan tidigast ske från 55 års ålder och utbetalningarna måste pågå i minst fem år (som pensionsförsäkring). Medel som sparas i en kapitalpension är även fria från förmögenhetsskatt (som pensionsförsäkring). Ett annat förslag är att låta aktiekontons utdelning bli skattefri efter 10 år.

Det finns en uppsjö av idéer hur vi kan förmå individer att ta eget ansvar, förstå ekonomi och ränta-på-ränta-effekten. Det sista vi behövde nu var ändrade spelregler för Investeringssparkontot, ISK. Vad vi istället behöver är att finna bra sparande för ALLA, där den största delen av vinsten går direkt till den som sparar. För den som spar, hen har!

Jonas Gyllenkrook
Pensionspedagog