Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Juridiska processer som ägarstyrningsverktyg

I förra veckan deltog AP7 på konferensen Rights & Responsibilities of Institutional Investors i London kring hur man kan använda juridiska processer som ägarstyrningsverktyg.

Konferensen var arrangerad av Institutional Investor Legal Forum och Kessler Topaz Meltzer Check. AP7:s kapitalförvaltningschef, Ingrid Albinsson och chef för Private Equity, Per Olofsson, deltog i en panel om möjligheterna att driva ESG frågor inom Private Equity.

Richard Gröttheim, vd AP7, förde ett ingående samtal på scen med Hillary Clinton om hotet mot demokratierna i världen, kriget i Ukraina, utmaningarna som kvinna på ledande roller och hennes roll som kvinnlig förebild.

Juridiska processer har blivit en viktigare och viktigare del i AP7:s ägarstyrning. Genom åren har de rättsprocesser AP7 deltagit i fört tillbaka cirka 12 miljoner dollar till våra sparare. AP7 utnyttjar möjligheten att genom grupptalan driva rättsprocesser mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. Det kan exempelvis handla om undanhållande av information som påverkat aktiepriset. Syftet är både att påtala och avskräcka bolagen från oegentligheter och att kompensera aktieägare. Majoriteten av rättsfallen brukar resultera i förlikning. I samtliga fall används sådana regler om kostnader i målen att AP7 inte drabbas, oavsett utgång.

Det senaste förlikade fallet var under 2021 när AP7 nådde en förlikning med det kinesiska bolaget Luckin Coffee i en amerikansk domstol. Bolaget uppgav fabricerade omsättningssiffror inför sin börsnotering. Genom förlikningen har bolaget dömts i en grupptalan att betala 187,5 miljoner dollar till aktieägarna. Under slutet av fjolåret nådde AP7 även enförlikning med Allergan om att betala 130 miljoner dollar till aktieägarna. Under året inledde vi en ny process mot Nissan Corporation. Tillsammans med andra institutionella investerare hade AP7, vid utgången av 2021, 14 pågående rättsprocesser mot: Cobalt, Vivendi, Petrobras, Toshiba, Volkswagen, Deutsche Bank, Mitsubishi, General Electric, BHP, Steinhoff, Qualcomm, Goldman Sachs, Kraft-Heinz, Nissan Corporation.