Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: iStock

Johan Florén

Kan en svensk pensionsfond påverka världens största oljebolag?

Det är en fråga som många har ställt sedan Saudi Aramco börsintroducerades för drygt fyra år sedan. Ingen kan naturligtvis veta förrän i efterhand, men än så länge tror vi att möjligheten inte går att utesluta. Så här tänker vi.

Den grundläggande frågan är om man tror att investerare överhuvudtaget kan påverka bolagen de äger. Gör man inte det återstår bara att lämna bolag man ogillar av någon anledning.

Om man däremot inte uppfattar att engagemang genom dialog, röstning, aktieägarförslag och andra verktyg, är meningslös verksamhet, får man fråga sig vad man ska engagera sig i. Normalt sett styrs det av bolagen i portföljen.

För så kallade universella ägare, som många pensionsfonder, är situation lite annorlunda. Man kan säga att de äger ”en tunn skiva” av hela den globala marknaden och att portföljen speglar verkligheten. Då kan man ta de stora och svåra systemproblemen som utgångspunkt, snarare än de enskilda bolagen. Med denna ansats undviker man generellt att utesluta problemen ur portföljen eftersom man då ger upp sina påverkansmöjligheter.

AP7 har identifierat klimatförändringarna som en prioriterad systemfråga där vi kan bidra till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle genom att vara en aktiv ägare i våra bolag. De behöver ställa om verksamheten och utsläppen av växthusgaser från bolagens verksamheter måste minska. Utan engagerade ägare försvåras omställningen. Stora producenter såväl som konsumenter av fossil energi hamnar i centrum för en sådan ambition.

Merparten av världens oljereserver ägs av stater och så länge det finns efterfrågan, kommer det finnas ett utbud. Börsnoteringen av Saudi Aramco för fyra år sedan öppnade en möjlighet att påverka bolaget som tidigare var ett helstatligt bolag. Saudi Aramco är inte beroende av den privata kapitalmarknaden, men med starka kassaflöden följer till exempel möjligheten att diversifiera och satsa på utvecklingen av förnybar energi. Och tittar man på utvärderingen av Transition Pathway Initiative har bolaget under dessa år gått från att uppfylla 7 av 19 kriterier till att uppfylla 11 av 19 kriterier. För ögonblicket ser det med andra ord ut som en positiv utveckling.

Samtidigt kvarstår en rad problem och AP7 svartlistar redan i dag stora oljebolag som Shell, Exxon och Conoco Phillips. Vi har också systematisk höjt kraven på fossilbolag under flera års tid. Det innebär att en svartlistning inte går att utesluta under de kommande åren. Så osvuret är bäst.

I nästa inlägg tänker jag gå igenom några av argumenten mot aktivt ägande.