Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Kan vi bekämpa klimatproblemen med kapitalism?

Frågan ovan ställdes av Harvard Business Review till Andrew Winston som är grundaren av Winston Eco-Strategies och skrivit artikeln Leading a new era of climate action där han beskriver hur storbolag och mindre företag kan skapa förutsättningar för snabba utsläppsminskningar. Men det handlar också om att staten måste skapa förutsättningar så att det blir en enkel övergång.

Så hur ska företag världen över göra och vilken typ av politik bör staten  eftersträva?

Enligt Andrew Winston krävs det mod och ett antal nyckelprinciper för att nå en framtid med mindre koldioxidutsläpp. Han pekar på ett par specifika områden som kommer att bli allt viktigare för företagen att implementera:

  1. Högre prissättning av kol och rikta kapitalet till system med låga koldioxidutsläpp.
  2. Snabbt höja prestandan och utfasning av gammal teknik för stora energiförbrukare som bilar och byggnader.
  3. Förbättra insynen i företagets verksamhet och tydligt visa vilka hållbarhetsinsatser man gör för att minska människors lidande.

 

Andrew Winston.

Andrew Winston själv är noggrann med att betona att han tror på näringslivets drivkrafter och kapitalismen. Han vill inte lägga allt ansvar på storbolagen och näringslivet, utan han menar att det krävs en effektivare politik och förbättrade statliga regleringar för att underlätta en hållbar omställning.

”Vi måste redesigna ekonomin och näringslivet måste tänka långsiktigare än att behaga börsen”, säger Andrew Winston i ett TedTalk.

– Jag tror på den fria marknaden… det största marknadsmisstaget i historien är att vi inte prissatt koldioxid, att effekterna av koldioxid inte prisats in. Om vi gjorde det skulle kapitalismens verktyg arbeta för att lösa klimatförändringarna, säger han till Harvard Business Review.

Men det finns ingen anledning att vara en dysterkvist. Redan nu märker man av en växande medvetenhet bland de största företagen och deras roll i samhället.

Ett lysande exempel på det är Blackrocks vd Larry Fink som valt att lägga om sin strategi och satsa på hållbara investeringar. Blackrock har inte varit starkast på miljösidan, men väljer nu att ändra fokus. Det sätter ett hårt tryck på de andra marknadsaktörerna att ta ett grepp om klimatfrågan.

Inte för att man vill rädda klimatet, utan för att man tror att klimatkrisen kommer att påverka bolaget negativt och därför ser man sig tvunget att styra om investeringarna för att kunna fortsätta tjäna pengar.

– Jag tror på klimatforskningen men är ingen aktivist, mitt jobb som kapitalist är att ge kunderna så bra avkastning som möjligt, säger bolagets vd Larry Fink till CNBC angående det brev han skickat till investerare där den nya strategin presenteras.

Men kanske viktigast av allt är att världen står inför enorma utmaningar som företagen äntligen har insett: klimatförändringar, växande klyftor, vatten- och resursbrist, jordförsämring och förlust av biologisk mångfald och mycket mer.

Dessa frågor kräver gemensamma strukturer, samarbete och prissättning av föroreningar och koldioxidutsläpp som företag under alla år har släppt ut.

Därför är det viktigt att ta klimathotet på allvar och få bolagen att ställa om. Innovation måste får mer stöd från såväl näringsliv som staten, klimatsnålare produkter måste tas fram, liksom metoder för tillverkning. Energi måste produceras och distribueras på nya sätt och koldioxid måste minskas och fångas in och lagras. Transportsektorn måste energieffektiviseras kraftigt.

Man skulle enligt Andrew Winston kunna göra en lång lista på statlig politik som skulle kunna skapa förutsättningar för utsläppsminskningar. En lista näringslivet enkelt skulle kunna ställa sig bakom och som har möjlighet att flytta kapital mot investeringar med låga koldioxidutsläpp. Här är några av de förslagen:

  1. Implementera ett snabbt stigande pris på kol, samtidigt som man tar bort subventioner från fossila bränslen och satsar det på ren teknik och produktionsmetoder med låga koldioxidutsläpp.
  2. Skapa incitament för jordbrukare att gå från industriellt till regenerativt jordbruk.
  3. Finansiera ökad materialinsamling (återvinning, återanvändning, reparation) för att uppmuntra en cirkulär ekonomi.
  4. Mobilisera kapital och forskning som drar offentliga och privata investeringar till renare teknik. Till exempel har den danska luftfartssektorn föreslagit en klimatskatt på alla flyg från Danmark – öronmärkta till en fond för att undersöka gröna lösningar och klimatneutrala bränslen.

Så på frågan om klimatförändringarna kan bekämpas med hjälp av kapitalismen är svaret ja, enligt Andrew Winston. Men det kräver en omställning på alla fronter. Både statligt och inom näringslivet.

 

* Andrew Winston är grundaren av Winston Eco-Strategies och författare till The Big Pivot, en strategisk plan för att använda miljötänkande för att överleva tuffa ekonomiska tider och förbereda verksamheten för tillväxt och göra dem mer motståndskraftiga. Andrew är också medförfattare av Green to Gold, en guide för vad som fungerar ”och vad som inte fungerar” när företag blir gröna.