Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

vilka konsekvenser får ditt ekonomiska beteende för exempelvis dina relationer och möjligheter i vardagen? Foto: Mathieu Stern/Pexels

Maria Schultz

Känslorna kring ekonomin styr mer än vi tror

Vilka känslor väcker ordet pension hos dig? Och hur känns det i kroppen när du pratar vardagsbudget, lön eller semesterkassa? Din inställning till ekonomi kommer att påverka dina val. Så här hänger det ihop.

Alla val vi gör i livet påverkas av våra känslor. Så också beslut kopplade till ekonomi och pension. Att vi människor skulle fatta beslut enbart baserat på rationella fakta är en missuppfattning som länge påverkat ekonomisk forskning.

 

Charlotta Bay, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Foto: Privat

– Att förstå och erkänna sina egna känslor i förhållande till ekonomi och pension är nyckeln till att också förändra sitt beteende. Exempelvis känner många obehag när det orangea kuvertet dyker upp i brevlådan. För en del är obehagskänslorna så stora att man inte ens öppnar kuvertet, vilket då leder till att man aldrig tar tag i sin pension. Man skjuter frågan på framtiden tills det kanske är för sent att göra något åt det, säger Charlotta Bay, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hur pratar vi ekonomi?

Det är stor skillnad på hur olika företag och myndigheter pratar om ekonomi. Charlotta Bay har undersökt vad som fungerar och når fram. Ett ekonomiskt budskap som går fram till mottagaren är ett ekonomiskt budskap som känns. Att omvandla och översätta det ekonomiska språket, så som siffror, procent, avkastning och fondval, till något som människor kan relatera till och känna igen i sin vardag, är ofta en framgångsrik strategi. Tv-programmet Lyxfällan och de övningar som deltagarna där utsätts för är exempel på ekonomiska budskap som dramatiserats för att ”kännas”. Även om inte alla är lika skuldsatta som Lyxfällans deltagare är mekanismen densamma, vi tenderar att förstå och göra något åt vår ekonomi först när vi inser hur konsekvenserna av hur vi hanterar pengar känns.

– Det handlar inte bara om brist på information och kunskaper. Även människor som är kunniga inom det ekonomiska området kan ha svårt att ta till sig viss information, till exempel när det kommer till pensioner, säger Charlotta Bay.

Pension är förknippat med begrepp som skam, skuld och död. För aktörer inom pensionsområdet blir det därför viktigt att förstå hur människor agerar i situationer där de känner skam eller skuld för att kunna ta sig igenom bruset och nå fram med informationen. Charlotta Bay är inte övertygad om utvecklingen där alltfler aktörer lägger ned sina personliga rådgivningstjänster och övergår till en mer robotiserad informationsförmedling. Hon tror att man måste förstå att många människor har behov av att prata och resonera om sin pension, inte bara informeras om den. Det är också viktigt att man får göra det med en person man känner sig trygg med och vilken man kan ställa de ”dumma” frågorna till utan att skämmas.

Hur känner du?

För att bli bättre på att fatta beslut om ekonomin kan det alltså vara bra att utforska sina egna känslor kring exempelvis konsumtion, sparande och investeringar. Vad är ryggmärgsreflexen när du hör orden, känns det positivt eller negativt? Och vilka konsekvenser får ditt ekonomiska beteende för exempelvis dina relationer och möjligheter i vardagen?

En annan aspekt av att reda ut känslorna kring ekonomin är att på så sätt bättre kunna hjälpa eventuella barn att redan från början skapa ett bra förhållande till den egna ekonomin. Att lära sig förstå hur ekonomin hänger samman, planera och ta konsekvenser är något som många föräldrar behöver hjälpa sina barn med.

– Det är viktigt att låta barnen styra sin ekonomi själva. Det är genom att fatta egna beslut och ta konsekvenserna av dom, även om det ibland blir fel som man lär sig att ta ansvar. Kanske viktigare än att instruera dem att börja spara vid sex års ålder, borde de istället få göra sina egna ekonomiska misstag så att de vet du det ”känns”. Efter det är barnen troligtvis mer mottagliga för ekonomiska tips – och detsamma gäller också vuxna, säger Charlotta Bay.