Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, skriver om vad det nya avgiftstake för återköp och flytt av tjänstepension innebär för dig som sparare. Foto: Andrea Piacquadio/Pexels, SPP

Maria Schultz

Klart: Max 600 kr för flytt av pensionsförsäkring

Nu är det klart! Regeringen har från och med 1 april fattat beslut om ett avgiftstak för återköp och flytt av tjänstepension på 600 kr. Men vad innebär det för dig som sparare? Det förklarar, Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Priset för att flytta ett sparande kommer mer eller mindre vara det samma oavsett vart du har ditt sparande idag och är inget du längre behöver fundera på. Det finns hopp om mer rörlighet på marknaden, vilket är välkommet. Från och med 1 april gäller det nya avgiftstaket.

Istället för tiotusentals kronor som det tidigare kostat kommer det nu att bli max 600 kronor för att flytta sin fond- och depåförsäkring. Effekten för vanliga sparare är ett steg mot en fungerande flyttmarknad och att sparare kan flytta sina pensioner till schyssta villkor, utan att ruineras på grund av flyttavgiften.

Just tjänstepensionen är en avgörande del i ditt totala pensionssparande. Tjänstepensionen står för mellan 20-25 procent av din totala pension, och betydligt mer för de med högre löner. Samtidigt är det långt ifrån ovanligt att man som individ inte vet hur mycket pengar man har i sitt tjänstepensionssparande, och än mindre var man har det placerat. Enligt en Sifo-undersökning känner hel 60 procent av svenskarna att de inte har särskilt bra koll eller ingen koll alls på sina pensionspengar.

För att addera till komplexiteten stannar vi svenskar i genomsnitt inte längre än fem år på en och samma arbetsplats, enligt siffror från SCB. Detta gör att vårt tjänstepensionskapital ofta ligger utspritt hos olika aktörer, vilket kan göra det svårare att få en helhetsbild och känsla av kontroll. Självklart finns verktyg som minpension.se som kan ge en överblick över ditt pensionssparande, men för många kan steget dit kännas både stort och svårt.

Med de nya flyttreglerna får du som sparare större möjlighet att samla dina pensionspengar och därmed få en bättre koll på ditt sparande. För dig som kanske ligger i gamla lösningar med höga avgifter får du också chans att byta till mer prisvärda alternativ. Bara för att ge ett ungefärligt räkneexempel på hur avgifter kan påverka ditt kapital så kan en 25-åring som sparar 1 000 kronor i månaden och får ner avgiften med en procentenhet i slutändan höja pensionen med cirka 200 000 kronor. Det motsvarar omkring 20 procent!

Samtidigt ställer en friare flytträtt högre krav på att fatta medvetna beslut. Det absolut viktigaste är att genom kvalificerad rådgivning, information och kompetens få stöttning att göra ett välgrundat val gällande flytt. En förutsättning för det är full transparens och att du får möjlighet att jämföra helhetserbjudandet.

Just helheten är viktig för att inte falla in i fällor där argument som att du som kund får lägre bolåneräntor eller jämförelser av små marginella skillnader i fondavgifter gör att viktigare delar faller bort. Mer specifikt riskerar du annars gå miste om exempelvis familjeskydd och återbetalningsskydd som gör att de potentiella miljonbelopp som kan finnas i en tjänstepension vid ett dödsfall hamnar där de inte var tänkta. Det finns också en risk i att du som i nuläget har en så kallad traditionell försäkring lämnar ett alternativ med höga garantier som inte går att motsvara på marknaden idag. Så glöm inte att ställa följdfrågor och se till att få den information som krävs för att göra ett medvetet val utifrån just din livssituation.

Text: Shoka Åhrman, sparekonom på SPP