Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

En matematisk modell utvecklad vid Linköpings universitet kan förutspå att en stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Foto: Pixabay

Maria Schultz

Klimatet: Stor mängd arter kommer att dö ut

En matematisk modell utvecklad vid Linköpings universitet kan förutspå att en stor mängd arter kommer att dö ut till följd av den globala uppvärmningen. Särskilt hårt slår det mot ekosystemet vid polerna. Studien och modellerna blir extra viktiga nu när arter och växter dör ut snabbare än på 10 miljoner år.

Modellen som forskarna har skapat är avancerad och innehåller väldigt många aspekter och speglar de förändringar och effekter som sker i realtid i naturen. Arterna som lever i olika delar av världen är anpassade till just den temperatur som finns i det område där de lever. Om temperaturen ökar kan arten antingen anpassa sig eller dö ut.

Anna Åkesson, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet.

– När klimatet blir varmare kan arter till viss del följa sitt temperaturoptium (Det temperaturintervall som varje art är bäst anpassad för att leva i.) genom att förflytta sig norrut. Vi ser att arterna som redan finns vid polerna ofta blir utkonkurrerade av de inflyttande arterna, som redan är anpassade till den nya högre temperaturen. Arter dör ut längs med hela gradienten från söder till norr men många av de ursprungliga arterna vid polerna drabbas särskilt hårt, säger Anna Åkesson, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet.

Längst i norr är ekosystemen redan under hård press och det beror på att förändringen där sker snabbast.

– Exempelvis trängs fjällräven, som är anpassad till det arktiska klimatet, undan när rödräven flyttar norrut, säger Anna Eklöf, universitetslektor vid IFM vid LiU.

Det forskarna kunde i sina simuleringar se var att klimatförändringar och biologisk mångfald är tätt kopplade till varandra.

– Vi ser att om arterna har en större variation i sina egenskaper och mångfalden är större, klarar ekosystemet som helhet av klimatförändringen bättre, säger Anna Eklöf.

Studien passar bra inför COP15, FN:s möte om biologisk mångfald som inleds under måndagen den 11 oktober. Här har man som mål att ta fram globala strategier för miljön ungefär motsvarande FN:s Parisavtal för klimatet. Många menar dock att man inte kan räkna med att det blir samma tyngd för den biologiska mångfalden.

– För närvarande lägger de flesta länder mer på att subventionera aktiviteter som förstör biologisk mångfald än på att bevara den, sade David Cooper, biträdande sekreterare för konventionen om biologisk mångfald, på en briefing inför mötet.

Enligt Cooper har Covid19-pandemin haft effekt och påskyndat skyddet av biologisk mångfald, men han varnade samtidigt för att detta ännu inte återspeglades i stimulansåtgärder. Det är snarare business as usual. Han menar att de flesta länder idag spenderar mer pengar på att subventionera aktiviteter som förstör den biologiska mångfalden, än att stötta projekt som försöker bevara den.

– Det måste förändras, sa han.