Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se
Maria Schultz

Klimatlobbying seminarium: Vilken roll spelar svenska företag?

Vad kan svenska företag göra internationellt för ökad ansvarsfull klimatlobbying? AP7 arrangerar ett digitalt seminarium som belyser det globala problemet med negativ klimatlobbying. Se hela seminariet här.

Internationellt är negativ klimatlobbying från branschorganisationer ett utbrett problem. Det har upprepade gånger visat sig att företag som tydligt tagit ställning för Parisavtalet samtidigt varit medlemmar i organisationer som motverkar det.

Kan svenska företag göra mer i internationella branschorganisationer? Vilka möjligheter och utmaningar kring politisk klimatpåverkan står svenska företag inför i sin globala verksamhet?

Ett internationellt ramverk är under utveckling för att systematiskt främja ansvarsfull klimatlobbying. Hur kommer det påverka svenska företag?

Välkommen till ett digitalt seminarium med fokus på svenska företagens perspektiv.

Medverkande

  • Fiona Reynolds, CEO för PRI (Principles for Responsible Investment)
  • Per Bolund (MP), finansmarknadsminister
  • Lina Håkansdotter, hållbarhetsansvarig, Svenskt Näringsliv
  • Åsa Pettersson, public affairs- och hållbarhetsansvarig, Scania
  • Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, AP7

Moderator: Cecilia Garme, politisk journalist och statsvetare.

Relaterade ämnen